Zagovarački napori Unije poslodavaca Srbije

Unija poslodavaca Srbije zagovaračke aktivnosti

Unija poslodavaca Srbije u svim svojim aktivnostima zastupa i štiti interese poslodavaca i pomaže im da poboljšaju svoje poslovanje. To uključuje aktivno učešće njenih predstavnika (poslodavaca, eksperata ili zaposlenih) u raznim bipartitnim i tripartitnim radnim grupama, odborima, savetima, sastancima i slično, ili samoinicijativno podnošenje predloga i inicijativa različitim relevantnim stejkholderima, a sve kao deo redovnih usluga za članove.

Na ovoj stranici je dat prikaz naših lobističkih napora uloženih tokom perioda 2012 – 2016 godina. Vodeći se logikom semafora, crvena boja predstavlja problem u kojem nema pomaka, žutom bojom je okarakterisan problem gde ima nekog pomaka, dok zelena boja označava uspešan ishod. Polje za pretragu će pomoći, uz pomoć ključnih reči, da brže pronađete teme koje Vas interesuju.

Vaša Unija poslodavaca Srbije


GODINAAKTIVNOSTSTATUS
2018Inicijativa za donošenje Nacionalne strategije Republike Srbije
U procesu
2018Inicijativa za uređenje sistema utvrđivanja i naplate neporeskih naknada
U procesu
2018Radna verzija nacrta zakona o štrajku
U procesu
2018Inicijativa za izmenu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
U procesu
2018Inicijativa za izmenu Zakona o porezima na imovinu
U procesu
2018Inicijativa za izmenu i dopunu Zakona o javnim nabavkama
U procesu
2018Inicijativa za izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
U procesu
2018Inicijativa za izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
U procesu
2018Inicijativa za izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
U procesu
2018Inicijativa za donošenje Zakona o zanatstvu
U procesu
2018Inicijativa za izmenu Zakona o inspekcijskom nadzoru
U procesu
2018Mere za napređenje poslovanja sektora drumskog transporta
Nerešeno
2018Inicijativa za raspravu na temu obrazovanja za održivi razvoj Republike Srbije
Nerešeno
2018Inicijativa za smanjenje nameta na zarade
Nerešeno
2018Osnovan Socijalno-ejkonomski savet grada Kruševca
Rešeno
2018Osnovan Socijalno-ekonomski savet opštine Inđija
Rešeno
2018Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradnih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu
Rešeno
2018Inicijativa za izmene i dopune Zakona o trgovini
U procesu
2017Povećanje neoporezivog dela zarade
Rešeno
2016Zakon o vaučerima za obavljanje sezonskih poslova
Nerešeno
2016Izjednačavanje komunalnih usluga za privredu i domaćinstva
Nerešeno
2016Minimalna cena rada
Nerešeno
2016Zakon o štrajku: „lockout“ – pravo poslodavca na isključenje zaposlenog sa rada
Nerešeno
2016Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
Nerešeno
2016Zakona o agencijama za privremeno zapošljavanje
Nerešeno
2015Zakon o igrama na sreću
Nerešeno
2015Zakon o računovodstvu
Nerešeno
2015Minimalna cena rada
Rešeno
2015Odluka o zabrani prodaje alkohola od 22 do 6 časova ujutru
Rešeno
2015Regulisanje neoporezivog iznosa dnevnice za službeni put u inostranstvo u privatnom sektoru
Rešeno
2015Zakon o sistemu plata u javnom sektoru
Rešeno
2015Pravilnik o evidenciji prometa
Rešeno
2015Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
Nerešeno
2015Smanjenje dokumentacije za prijavljivanje staža u PIO Fondu
Nerešeno
2014Minimalna cena rada
Nerešeno
2014Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća
Rešeno
2014Ukidanje (smanjenje) stope za unapređenje životne sredine
Nerešeno
2013Minimalna cena rada
Rešeno
2013Uredba o ograničenju marži na osnovne životne namirnice i Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba
Nerešeno
2013Visoke takse za isticanje firmarine
Nerešeno
2013Osnaživanje uloge SES-a Beograda
Nerešeno
2013Zakon o komunalnim delatnostima
Nerešeno
2013Zakon o računovodstvu
Nerešeno
2013Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
Nerešeno
2012Minimalna cena rada
Nerešeno
2012Ukidanje carine na uvoz mašina, opreme i visokotehnoloških alata
Rešeno
2012Zaštita imovine i restrukturiranje PIO Fonda (tužba protiv Države koja je pokušala da proda imovinu Fonda)
Nerešeno
2012Zakon o autorskim i srodnim pravima
Rešeno
2012Uredba o ograničenju marži na osnovne životne namirnice i Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba
Rešeno
2012Zakon o javnim nabavkama
Nerešeno
2012Zakon o izmirenju novčanih obaveza
U procesu
2012Zakoni koji regulišu parafiskalna opterećenja poslodavaca
Nerešeno
2012Zaštita imovine i restrukturiranje PIO Fonda (predlog Polaznih osnova za strateško restruktuiranje PIO Fonda)
Nerešeno
2012Zakon o radu
Rešeno
2012Zakon o štrajku: „lockout“ – pravo poslodavca na isključenje zaposlenog sa rada
Nerešeno
2012Reforma inspekcijskih službi i formirnje Generalnog inspektorata
Rešeno

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *