BusinessEurope

BusinessEurope

BusinessEurope je nastao 1958. godine i danas je vodeći glas u zagovaranju za okruženje koje pogoduje razvoju i konkurentnosti preduzeća na nivou Evropske unije. Kao priznati socijalni partner, predstavlja preduzeća svih veličina u 34 evropske zemlje čije su nacionalne organizacije poslodavaca njeni direktni članovi. Unija poslodavaca Srbije (UPS) je postala član ove organizacije 2011. godine stekavši status posmatrača, uprkos činjenici da Republika Srbija u tom trenutku nije imala status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. 2019. godine UPS je stekla status pridruženog člana.

Sedište organizacije je u Briselu, sa osnovnom misijom da osigura da se glas poslodavaca čuje u najvažnijim EU institucijama – u Parlamentu, Komisiji i Savetu, kao i u drugim krugovima u okviru kojih se formiraju politike relevantne za EU.

Postojeća struktura organizacije uključuje 7 glavnih tematskih odbora (ekonomski i finansijski poslovi, međunarodni odnosi, industrijska pitanja, socijalna pitanja, pravni poslovi, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća i domaće tržište) koje sačinjavaju eksperti. Postoje i radne grupe kojih ima šezdeset, a osnivaju se prema potrebi, radi analize određenog područja relevantnog za poslodavačke aktivnosti. Kao rezultat rada tih radnih grupa nastaju dokumenti (tzv. consensus papers) koji reflektuju poziciju poslovne zajednice u Evropi po bilo kom pitanju ili predlogu. Godišnje se u proseku izradi oko stotinu.

Upravljačku strukturu, osim Skupštine, čini nekoliko organa. Savet Predsednika čine  predsednici svih organizacija članica i on upravlja organizacijom i odlučuje o glavnoj strategiji. Izvršni odbor čine direktori ili generalni sekretari organizacija članica, sa glavnim zadatkom da strategiju koju je utvrdio Savet Predsednika transponuje u aktivnosti i zadatke organizacije. Pri tome mu pomaže Izvršni biro koji čine predstavnici članova iz pet najvećih zemalja, zemlje koja trenutno predsedava EU-om i predstavnici iz pet manjih zemalja, po principu rotacije.