Zakonske olakšice

Unija poslodavaca Srbije

Počev od 1. januara 2024. godine, neoporezivi iznos zarade sa ranijih 21.712 dinara je uvećan na 25.000 dinara (Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana).

Različitim propisima predviđene su određene olakšice i umanjenja poreza i doprinosa na zarade koje isplaćuje poslodavac za novozaposlena lica, novozaposlena lica sa invaliditetom, za novoosnovana lica po osnovu zarade osnivača zaposlenog u privrednom društvu, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika i u mnogim drugim slučajevima.

Unija poslodavaca Srbije se svake godine obraćala Ministarstvu finansija tražeći produženje oročenog roka važenja odredbe Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojom se poslodavac koji zaposli novo lice oslobađa dela doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog i teret poslodavca po osnovu zarade za novozaposleno lice i taj rok je produžavan.

Koje sve olakšice i umanjenja poreza i doprinosa trenutno postoje u domaćim propisima pogledajte na linkovima u nastavku teksta.

Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – poslodavac ima pravo na povraćaj dela doprinosa pod određenim uslovima.

Zakon o porezu na dohodak građana predviđa oslobađanje, odnosno umanjenje poreza na zarade u određenim slučajevima.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica predviđa određene poreske podsticaje koji imaju za cilj ostvarivanja ciljeva ekonomske politike u pogledu stimulisanja privrednog rasta.

Uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji