Skip to content

Edukacije

Međunarodna radionica o potrebnim veštinama u sektoru turizma

Na radionici ćemo predstaviti izveštaj o stanju u sektoru turizma, koji će poslužiti kao osnova za razgovore stručnjaka, predstavnika hotelskog biznisa, turističkih organizacija, predstavnika ministarstava, obrazovnih institucija i svih drugih

Regionalna konferencija European Training Foundation -ETF

Na konferenciji su pokrenute diskusije o tipovima interakcija između tržišta rada, ljudskog kapitala i mobilnosti radne snage na osnovu nalaza studija ETF-a o regionu i državama. Takođe pokrenuta je debata

Poziv za učešće na 23. nacionalnom i 9. međunarodnom naučno stručnom skupu SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST

U sklopu Programa edukacije, treninga i usavršavanja menadžera -PETUM Unije poslodavaca Srbije,pozivamo Vas na međunarodni naučno stručni skup.

Koliko je potrebno vremena za uvođenje sistema upravljanja zaposlenima, merenja učinka, kompetencija i sličnih HR sistema?

U kalkulator su unete stvarne vrednosti dobijene iz rada sa 1050 firmi i organizacija iz različitih industrija i predstavlja odličnu početnu procenu vremena, koja će Vam pružiti jasan okvir i

Poslovna komunikacija

U sklopu Programa edukacije, treninga i usavršavanja menadžera -PETUM Unije poslodavaca Srbije, obezbedili smo izuzetne popuste i privilegije za naše članove.

Poslovno ponašanje i poslovni bonton

Da biste dobili odgovore na ova, kao i na mnoga druga pitanja, organizujemo interaktivan seminar sa predavačem koji ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Timovi i timski rad-Seminar

U okviru Programa edukacije treninga i usavršavanja menažera Unije poslodavaca Srbije-PETUM obezbeđeni su specijalani poputi i brojne povoljnosti za naše članove.

Važnost kritičke pismenosti dece i mladih

Konferencija “Kritička medijska pismenost u eri lažnih vesti “ za cilj ima promociju medijske pismenosti kako bi se omogućilo razumevanje i kritičko analiziranje sadržaja koje nude tradicionalni i digitalni mediji.

Unija poslodavaca Srbije organizuje savetovanje sa predstavnicima Ministarstva finansija

Imajući u vidu povećane aktivnosti Ministarstva finansija, posebno u deluContinue reading