Regionalna konferencija European Training Foundation -ETF

Unija poslodavaca Srbije je uzela učešće na regionalnoj konferenciji koju je organizovala European Training Foundation -ETF  “Koristite ih ili ćete ih izgubiti: kako tržišta rada, ljudski kapital i migracija utiču jedni na druge na Zapadnom Balkanu”

Na konferenciji je učestvovalo 140 predstavnika iz država Zapadnog Balkana (Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i  Srbije).

Ono što je zajedničko za sve zemlje Zapadnog Balkana je negativna statistika u pogledu opadanja broja stanovnika, niske stope nataliteta, sve starijeg stanovništva i migracije stanovništva.

Prema istraživanjima ETF-a migracioni trendovi iz regiona su veoma aktuelni i različite države imaju različite pristupe kako da zadrže odliv mladih ljudi. Međutim utisak je da se najčešće u ovakvim politikama zaboravlja da je migracija često rezultat velikog broja unutrašnjih izazova i da je uglavnom karakteriše slabo funkcionalno tržište rada, visoka nezaposlenost i velika neusaglašenost veština kadrova.

Polazna tačka istraživanja ETF-a, uz doprinos nacionalnih i međunarodnih istraživača pod koordinacijom Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije (wiiw) bila je kako specifična tržišta rada i obrazovni sistemi utiču na migracione trendove.

Nov analitički okvir je razvijen da bi se prepoznali ovi međusobni odnosi , ali najteže je bilo dobiti pouzdane i detaljne podatke o migraciji prema obrazovanju i nivou veština.

Istraživanje ETF potvrđuje neto emigraciju iz svih država Zapadnog Balkana između 2010. i 2020. godine, iako sa razlikama: najveću u Bosni i Hercegovini, zatim na Kosovu i Albaniji, a najnižu u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.  Glavne destinacije za emigrante iz regiona se menjaju, ali Nemačka prednjači.

Migracije su između ostalog doprinele  da se ublaže neravnoteže na tržištima rada u regionu kao i da se razmene znanja, veštine i tehnologija. Istovremeno, migracija je dovela  do deficita radne snage i veština u određenim sektorima. Neke države imaju ogromne probleme koji se odnose na visoku nezaposlenost ili neaktivnost radno sposobnog stanovništva i  ograničenog broja otvorenih radnih mesta kao i neodgovarajuće radne snage kojoj nedostaju odgovarajuće veštine da stimuliše inovacije i rast, ali se čini da je ovo dvostrano zato što ovi činioci stvaraju trajnu migraciju i migraciju koja i dalje podriva funkcionisanje tržišta rada.

Na konferenciji su pokrenute diskusije o tipovima interakcija između tržišta rada, ljudskog kapitala i mobilnosti radne snage na osnovu nalaza studija ETF-a o regionu i državama. Takođe pokrenuta je debata o preduzetim politikama između nacionalnih, regionalnih i međunarodnih aktera kao i o mogućim rešenjima za prevazilaženje problema.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *