Stručna služba

Unija poslodavaca Srbije
srdjan nin

Srđan Drobnjaković

Direktor

s.drobnjakovic@poslodavci.rs
telefon: 011/ 411-4165

Božana Knežević

Poslovna sekretarka

info@poslodavci.rs
telefon: 011/411-4160

Sektor za pravne poslove i socijalni dijalog

Svetlana Budimčević - Unija poslodavaca Srbije

Svetlana Budimčević

Direktorka

s.budimcevic@poslodavci.rs
telefon: 011/411-4162

Jelena Jevtovic

Jelena Jevtović

Savetnica

j.jevtovic@poslodavci.rs
telefon: 011/ 411-4165

Jelena Budimcevic

Jelena Budimčević

Menadžerka za ljudske resurse

j.budimcevic@poslodavci.rs
telefon: 011/ 411-4162

JM

Jelena Milikić

Savetnica


telefon: 011/411-4170 

Međunarodna saradnja

Dejana Kuzmić

Direktorka

d.kuzmic@poslodavci.rs
telefon: 011/411-4161

Članstvo

Ljiljana Pavlović 02

Ljiljana Pavlović

Direktorka sektora za članstvo i lokalne kancelarije

ljilja.pavlovic@poslodavci.rs
telefon: 011/411-4164

Filip Malešević

Menadžer za članstvo

f.malesevic@poslodavci.rs
telefon: 011/ 411-4167

Damira

Damira Jovanović

Asistent

 d.jovanovic@poslodavci.rs
telefon: 011/411-4169