Zajednički konsultativni odbor EU-Republika Srbija

EESC Unija poslodavaca Srbije

Zajednički konsultativni odbor EU–Srbija (ZKO) – EU-Serbia Joint Consultative Committee je telo uspostavljeno u okvirima Sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji između Evropske Unije i Srbije, kako bi se organizacijama civilnog društva pružila mogućnost da prate napredak Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji. Ove organizacije su, prateći strukturu Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, svrstane u jednu od tri grupa: poslodavci, radnici i ostali (organizacije koje štite interese građana po nekom drugom osnovu).

ZKO je sastavljen od ukupno osamnaest članova, po devet sa EU i srpske strane, odnosno po tri predstavnika poslodavaca, sindikata i ostalih organizacija civilnog društva u okviru svake strane zasebno.

Članovi Zajedničkog konsultativnog odbora rade na:

  • uspostavljanju dodatnog institucionalnog oblika dijaloga organa EU i Republike Srbije;
  • upućivanju preporuka relevantnim telima u Republici Srbiji i EU (Vlada Srbije, Savet za stabilizaciju i pridruživanje, Evropski parlament, Evropska komisija);
  • podsticanju dijaloga i saradnje između ekonomskih i socijalnih interesnih grupa u EU i Republici Srbiji o svim ekonomskim i socijalnim aspektima ulaska zemlje u EU;
  • podsticanju javnih rasprava o posledicama članstva u EU;
  • jačanju civilnog društva u Republici Srbiji.

Unija poslodavaca Srbije je u ovom telu zastupljena sa svoja dva predstavnika, u okviru poslodavačke grupe. Kao stožer okupljanja poslodavaca i predstavnici građanskog društva Srbije trudićemo se da u procesu pristupanja Srbije Evropskoj Uniji ispratimo i zaštitimo interese poslodavaca i pokažemo da smo relevantan partner Vladi Srbije i EU institucijama, ali i da u okvirima ovog odbora sa predstavnicima drugih država ukažemo na probleme sa kojima se privrednici u Srbiji suočavaju.

Pozivamo naše članove da se aktivno uključe u ovaj proces i zajedno sa nama formiraju predloge i preporuke koji će biti izneti na međunarodnom nivou, a u cilju poboljšanja privrednog i društvenog ambijenta u kojem živimo i radimo.