Međunarodna saradnja

Unija poslodavaca Srbije

Od svog osnivanja Unija poslodavaca Srbije, kao jednu od svojih veoma važnih aktivnosti, održava saradnju na međunarodnom planu sa srodnim organizacijama širom sveta i brojnim međunarodnim forumima i telima.

Ova saradnja omogućava Uniji poslodavaca Srbije da bude upoznata sa njihovim iskustvima i da planira zajedničke aktivnosti i projekte u cilju što bržeg uključenja poslodavaca i Republike Srbije u svetske tokove i prilagođavanja svetskim standardima i normama.

Međunarodna organizacija rada (MOR)

Međunarodna organizacija rada (MOR)

Međunarodna organizacija rada (MOR) – International Labour Organization (ILO) je osnovana 1919. godine i jedna je od agencija Ujedinjenih…
BusinessEurope

BusinessEurope

BusinessEurope je nastao 1958. godine i danas je vodeći glas u zagovaranju za okruženje koje pogoduje razvoju i konkurentnosti preduzeća…
Međunarodna asocijacija ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih organizacija (AICESIS)

Međunarodna asocijacija ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih organizacija (AICESIS)

U oblasti međunarodne saradnje Unija poslodavaca Srbije je aktivna i u okviru međunarodnih aktivnosti Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije (SES) čiji…
Međunarodna organizacija poslodavaca (IOE)

Međunarodna organizacija poslodavaca (IOE)

Međunarodna organizacija poslodavaca – International Organisation of Employers (IOE) osnovana je 1920. godine i to je jedina organizacija koja predstavlja…
Zajednički konsultativni odbor EU-Republika Srbija

Zajednički konsultativni odbor EU-Republika Srbija

Zajednički konsultativni odbor EU–Srbija (ZKO) – EU-Serbia Joint Consultative Committee je…