Istorija

Unija poslodavaca Srbije osnovana je 1994. godine, po ugledu na slične organizacije poslodavaca u drugim zemljama. Kao model za osnivanje Unije poslužili su statut i organizacioni principi Konfederacije poslodavaca Španije sa kojom je, u to vreme, saradnju uspostavila grupa vlasnika privatnih preduzeća okupljenih oko ideje da se ujedine radi zaštite svojih interesa i prava. Međutim, u skladu sa tada važećim zakonodavstvom, Unija je mogla da se registruje jedino pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Savezne republike Jugoslavije, kao udruženje građana. Osnovno jezgro članstva pri formiranju Unije su, pored osnivača, bila udruženja privatnih preduzetnika iz većih gradova i regionalnih centara širom Srbije.

Već od prvih dana svog postojanja Unija poslodavaca Srbije je bila aktivna u svojoj oblasti delovanja i posvećena unapređenju privrednog okruženja. U saradnji sa uglednim ekonomistima i akademicima tog vremena, a naročito sa Dragoslavom Avramovićem, tadašnjim Guvernerom Narodne banke Jugoslavije, Unija poslodavaca je pripremila dve publikacije u kojima je predstavila svoje predloge izmena postojećeg monetarno finansijskog sistema i mogućih načina privatizacije preduzeća u državnom vlasništvu. Ove publikacije, kao i brojne potonje aktivnosti, su rezultirale porastom Unijinog ugleda i njene prepoznatljivosti među privatnim preduzetnicima i u široj javnosti, kao i širenjem članstva. Rastuće interesovanje poslodavaca sa celokupne teritorije SR Jugoslavije, kao i neophodnost komuniciranja sa međunarodnom zajednicom, dovelo je do formiranja Unije poslodavaca Jugoslavije 1995. godine, Međutim, usled političkih pritisaka tadašnjeg režima, Unija poslodavaca Srbije je krajem devedesetih godina XX veka bila prinuđena da svoje aktivnosti potpuno obustavi.

2000. godine, nakon sloma Miloševićevog režima, stekli su se uslovi za reaktivaciju Unije poslodavaca Srbije i pokretanje njenih redovnih aktivnosti kroz komunikaciju sa poslodavcima, sindikatima i Vladom. Paralelno sa radom na domaćoj sceni, Unija poslodavaca Srbije je aktivna i na međunarodnom planu kroz redovnu saradnju Unije poslodavaca Srbije i Crne Gore, nekadašnje Unije poslodavaca Jugoslavije, sa međunarodnim akterima. Od 2006. godine, kada Republika Srbija postaje samostalna država, i Unija poslodavaca Srbije je na međunarodnoj sceni prisutna samostalno, kao jedini predstavnik poslodavaca Republike Srbije na nacionalnom nivou. Već te iste godine Unija poslodavaca Srbije postaje član Međunarodne organizacije poslodavaca.

Tokom narednih godina Unija poslodavaca Srbija nastavlja sa širenjem članstva i aktivnostima koje je jasno razlikuju od drugih poslovnih asocijacija privrednika i preduzetnika u Srbiji. Kao zagovornik prava i interesa poslodavaca u socijalnom dijalogu, Unija poslodavaca Srbije je i danas jedina reprezentativna organizacija poslodavaca na nacionalnom nivou i zastupljena je u brojnim nacionalnim tripartitnim telima, forumima i radnim grupama. Postavši član BusinessEurope-a 2011. godine, Unija poslodavaca Srbije je potvrdila i svoj ugled i angažovanje i na međunarodnom planu.