Međunarodna asocijacija ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih organizacija (AICESIS)

U oblasti međunarodne saradnje Unija poslodavaca Srbije je aktivna i u okviru međunarodnih aktivnosti Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije (SES) čiji je Unija jedan od osnivača i član, kao jedini predstavnik poslodavaca. 

Od posebnog je značaja članstvo SES-a, posredno i UPS-a, u Međunarodnoj asocijaciji ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih organizacija – International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions (AICESIS) od 17. septembra 2018. godine. Ova organizacija je osnovana 1989. godine u skladu sa holandskim zakonom u cilju promovisanja socijalnog dijaloga i razmene stavova i primera dobre prakse među članovima i okuplja više od 70 zemalja iz Evrope, Azije, Afrike i Južne Amerike. Takođe, na međunarodnom planu, ima blisku saradnju sa Međunarodnom organizacijom rada i Ekonomskim i socijalnim savetom Ujedinjenih nacija. Upravljačku strukturu AIECESIS-a čine Generalna skupština, Bord, Predsednik i Generalni sekretar.

Sa ponosom ističemo da je Predsednik Unije poslodavaca Srbije, gospodin Miloš Nenezić, izabran za člana Borda na sednici ovog tela održanoj 9-10 oktobra 2019. godine u Bukureštu, kada je održana i Sednica Generalne skupštine. Takođe smo ponosni i na činjenicu da je Bord prihvatio naš predlog da se sledeća sednica Generalne skupštine i sastanak Borda održe u Srbiji. Time su još jednom potvrđeni ugled Unije poslodavaca Srbije na međunarodnom nivou i važnost njenog doprinosa razmeni iskustava među socijalnim partnerima o važnosti socijalnog dijaloga.