Usluge za članove

Unija poslodavaca Srbije svojim članovima obezbeđuje paket osnovnih besplatnih usluga:

– Kompletnu podršku Pravne službe Unije za tumačenje Zakona o radu, Zakona o privrednim društvima, Zakona o PDV-u i drugih pozitivnih propisa

– Sve neophodne informacije i edukaciju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, menadžerskih veština, zakonitog poslovanja, poreskih propisa i drugih srodnih oblasti

– Zastupanje interesa poslodavaca kroz institucije u kojima Unija ima svoje predstavnike: Socijalno- ekonomski savet Republike Srbije, Lokalni Socijalno-ekonomski saveti, Fond PIO, Fond Solidarnosti,

– Nacionalna služba za zapošljavanje i lokalni saveti za zapošljavanje

– Zastupanje interesa poslodavaca u najširoj javnosti delovanjem u medijima

– Blagovremene i relevantne informacije o promenama zakonskih propisa

– Kolektivno pregovaranje sa sindikatima i zaštitu interesa poslodavaca pred sindikatima

– Posredovanje i zaštitu interesa članova Unije poslodavaca Srbije pred inspekcijskim službama

– Informacije o aktuelnim tenderima i konkursima za razvoj preduzetništva, dostupnim start-up kreditima, kreditima za jačanje konkurentnosti, sertifikaciju i standardizaciju

– Servis kome mogu uputiti pritužbe na rad republičkih i lokalnih vlasti, organa državne uprave i sindikata, ali i inicijative, predloge i primedbe na aktuelno zakonodavstvo, primenu propisa, korupciju i druge zloupotrebe

– Pomoć u organizovanju sastanaka sa drugim privrednicima u okviru svih privrednih grana

– Informacije o slobodnim industrijskim zonama za domaće i strane investitore u Srbiji