UPS U DRUGIM TELIMA

Unija poslodavaca Srbije

Status prepoznatljivog i reprezentativnog društvenog partnera omogućio je Uniji poslodavaca Srbije da u skladu sa zakonom predstavlja glas poslodavaca u sledećim stalnim organima i telima na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou:

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije

Članovi Saveta:
Miloš Nenezić
Slobodan Đinović
Boško Savković
Dragan Mijanović
Nebojša Atanacković

Stalno radno telo Saveta za bezbednost i zdravlje na radu
Nebojša Miletić

Stalno radno telo Saveta za ekonomska pitanja
Ljiljana Pavlović

Stalno radno telo Saveta za zakonodavstvo
Svetlana Budimčević

Stalno radno telo Saveta za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova
Jelena Jevtović

Socijalno-ekonomski savet Beograda
Stevan Rodić
Petar Đorđević
Žarko Šakić
Veselin Ražnatović
Nebojša Miletić
Momčilo Bikicki

UO Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
Vesna Kovačević Stanković

UO Nacionalne službe za zapošljavanje
Srđan Drobnjaković

UO i NO Fonda solidarnosti
Dejana Kuzmić
Svetlana Budimčević
Jelena Jevtović

Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Svetlana Budimčević

Savet za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost Ministarstva privrede
Nebojša Atanacković

Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Nebojša Atanacković
Svetlana Budimčević
Ivan Kovačević

Radna grupa za razmatranje i ocenu dokumentacije posebnih programa
Jelena Jevtović

Unija poslodavaca Srbije ima svoje predstavnike i u radnim grupama za izradu različitih zakona koje su privremenog karaktera.