Usluge

Unija poslodavaca Srbije

Unija poslodavaca Srbije, u svojstvu naše jedine reprezentativne organizacije privrednika, ulaže značajne napore na otklanjanju prepreka za poslovanje i pojednostavljenje administrativnih procedura u cilju dostizanja nivoa za nacionalnu ekonomiju podsticajnog okruženja i statusa evropskog poslodavca.

Unija takođe pravovremeno informiše poslodavce o važećoj regulativi, sa težištem na pravima, obavezama i odgovornostima poslodavaca i zaposlenih.

Iz navedenog razloga, kreirali smo i posebnu stranicu na našem sajtu pod nazivom USLUGE na kojoj su dostune različite informacije, mišljenja i modeli akata, koji su neophodni za zakonito poslovanje.

Napominjemo da autori informacija, mišljenja i modela akata, ne preuzimaju odgovornost za njihovu aktuelnost, tačnost, potpunost i kvalitet. Dati modeli su isključivo slobodni i neobavezujući predlozi, i isti su podložni modifikaciji u odnosu na delatnost i organizaciju rada poslodavca.

Takođe, Sektor za opšte i pravne poslove Unije u prilici je da Vam ponudi primarnu pravnu zaštitu i izradi za Vas najsloženije poslove koji spadaju u domen rada klasične pravne službe svakog pravnog subjekta.

Osnovni paket pravnog servisa, usluga i pomoći je prilagođen zahtevima i potrebama kompanija i preduzetnika, individualizovan prema vrsti, veličini, strukturi i organizacionom obliku kompanije i njenoj delatnosti, odnosno delatnosti preduzetnika, a obuhvata naročito najčešća, vremenski i kadrovski najiscrpnija pitanja i zadatke:

  • Pisana pravna mišljenja o pitanjima iz delokruga rada Vaše firme;
  • Pravne savete iz oblasti radnopravnog zakonodavstva;
  • Sastavljanje dokumentacije neophodne za rad pravnog subjekta, kao sto su pravilnici o radu, pravilnici o organizaciji i sistematizaciji poslova, razna uputstva i sl.;
  • Odgovor na upit preko e-maila.

Ovom prilikom pozivamo poslodavce da ostanu informisani, da odlučuju sa dužnom pažnjom i u skladu sa zakonom o pravima i obavezama zaposlenog, te da se za sva dalja eventualna pitanja i nepoznanice u vezi radnog, ali i drugog zakonodavstva od značaja za svoje poslovanje, obrate Uniji poslodavaca Srbije.