Članovi

Unija poslodavaca Srbije

Unija poslodavaca Srbije danas u svom članstvu okuplja preko 133.000 poslodavaca. Ovaj broj čine pojedinačna preduzeća/preduzetnici i poslodavci članovi udruženja poslodavaca – kolektivnih članova Unije, osnovanih po teritorijalnom principu ili kao strukovna udruženja. Ovakava organizaciona struktura i reprezentativnost na republičkom nivou, te postavljeni ciljevi, definišu Uniju kao jedinstveno krovno udruženje poslodavaca u Republici Srbiji, koje se razlikuje od svih drugih poslovnih asocijacija privrednika i preduzetnika u RS.

Svaki poslodavac – domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice, koje zapošljava, odnosno radno angažuje jedno ili više lica, bez obzira na broj zaposlenih, može postati član Unije poslodavaca Srbije. Stupanjem u članstvo Unije, poslodavci prihvataju prava i obaveze u skladu sa Statutom Unije.
Član Unije, u skladu sa zakonom i Statutom, ima pravo da:

 • učestvuje u radu Unije
 • bira i bude biran u organe i tela Unije, te učestvuje u njihovom radu
 • daje mišljenja i predloge u vezi sa aktivnostima Unije
 • koristi sve usluge koje pruža Unija
 • bude redovno informisan o radu Unije
 • ostvaruje i druga prava, u skladu sa zakonom i Statutom.

Član Unije, u skladu sa zakonom i Statutom, ima obavezu da:

 • poštuje Statut i druge akte Unije, neguje i poštuje dobre poslovne običaje i poslovni moral i štiti ugled Unije
 • zastupa i ostvaruje ciljeve, programska načela i stavove Unije
 • pruža informacije koje su neophodne radi obavljanja delatnosti Unije, a koje nisu aktima samog člana propisane kao poslovna tajna
 • blagovremeno, u pisanoj formi dostavlja Uniji sve informacije od značaja za vođenje Registra članova Unije
 • uredno plaća članarinu za članstvo u Uniji
 • ispunjava i ostale obaveze, u skladu sa zakonom i Statutom.

Članovi Unije poslodavaca Srbije:
Mala preduzeća i preduzetnici
Srednja preduzeća
Velika preduzeća
Udruženja