Miloš Nenezić sa predsednikom Mađarske na sastanku Saveta predsednika COPRES-a u Budimpešti

Jačanje evropske poslovne konkurentnosti

U Budimpešti je 27. i 28. juna 2024. održan sastanak Saveta predsednika organizacija članica BusinessEurope (COPRES) na kojem je Uniju poslodavaca Srbije predstavljao Miloš Nenezić, predsednik.

Domaćin sastanka je bila Mađarska konfederacija poslodavaca (MGYOSZ), okupivši predsednike i generalne direktore evropskih poslovnih federacija.

Miloš Nenezić, kao predstavnik Unije poslodavaca Srbije, je aktivno učestvovao u diskusijama, ističući važnost smanjenja regulatornog opterećenja i poboljšanja poslovnog okruženja za evropske kompanije.

Ovaj sastanak predstavlja važan korak ka jačanju saradnje i unapređenju poslovne klime u Evropi. Potrebno je da svaki pojedinačni doprinos, predlozi i aktivnosti svih učesnika budu usmereni ka stvaranju povoljnijeg privrednog ambijenta, koji je nemoguć bez odgovarajućeg kvaliteta obrazovanja.

Predsednik Unije poslodavaca Srbije sa predsednikom Mađarske Dr Tamásom Sulyokom

Prvog dana sastanka, delegati su imali priliku za razgovor s Dr Tamásom Sulyokom, predsednikom Mađarske, kao i sa gospodinom Martonom Nagyjem, ministrom za nacionalnu ekonomiju Mađarske, koji će imati važnu ulogu u sprovođenju agende konkurentnosti tokom mađarskog predsedavanja EU. Nakon razmene mišljenja s ministrom Nagyjem, članovi Saveta predsednika su istakli prioritetna polja na kojima evropske kompanije žele da Mađarska preduzme akcije.

Održana su i dva paralelna okrugla stola. Prvi okrugli sto je bio posvećen tržištima kapitala i načinima za poboljšanje konkurentnosti evropskih preduzeća, a uvodnu prezentaciju održao je Adam Farkas, izvršni direktor Asocijacije finansijskih tržišta u Evropi (AFME). Drugi okrugli sto bio je fokusiran na deindustrijalizaciju u Evropi, uz analizu uzroka i potencijalnih rešenja za zaustavljanje ovog trenda, a uvodnu prezentaciju održao je Krisztijan Orban, osnivač i upravljački partner ORIENS fonda privatnog kapitala.

Drugog dana sastanka učesnici su diskutovali o ključnim temama koje su obuhvatile prioritete nadolazećeg mađarskog predsedavanja Evropskoj uniji, budućnost jedinstvenog tržišta, ključne događaje od poslednjeg sastanka, kampanju “REBOOT EUROPE” sa osvrtom na rezultate izbora za Evropski parlament i njihov značaj za agendu EU u periodu 2024-2029, kao i održavanje Generalne skupštine BUSINESSEUROPE.

Predsednici su takođe usvojili Budimpeštansku deklaraciju koja ističe potrebu za novim evropskim dogovorom o konkurentnosti kako bi se osigurao ekonomski uspeh kroz zelenu i digitalnu tranziciju.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *