Skip to content

Covid-19

Ukidanje važenja Kovid popusnica

Ublažavanja svih protivepidemijskih mera, posledica je pobošljašanja epidemiološke situacije i smanjivanje broja zaraženih, kao i hospitalizovanih, ali se i daljepreporučuje nošenje maski u zatvorenom prostoru.

Snalaženje preduzeća u Covid-19 krizi – Novo istraživanje UPS

90% preduzeća uspelo je da posluje tokom trajanja vanrednih mera – više od polovine u punom kapacitetu. Istraživanje Unije poslodavaca Srbije rezimira ključne nalaze ankete i predlaže niz preporuka zasnovanih

Ugostiteljskim objektima sa baštom dozvoljen rad na otvorenom

Svi objekti moraju obezbediti poštovanje mere od minimum 9m2 po osobi ili posetiocu. Fitnes klubovi, spa centri, teretane i slično moraju obezbediti 16m2 po osobi. U broj prisutnih osoba u

Smanjeni prihodi u 70% preduzeća u Srbiji tokom pandemije

Kriza, izazvana virusom COVID-19 i merama za sprečavanje širenja pandemije, nije poštedela nijedan sektor, ali postoji bitna razlika u položaju određenih privrednih grana.
Andreja Brkić - Unija poslodavaca Srbije

UPS predlaže Vladi uvođenje predstavnika privrede u proces donošenja mera koje se odnose na privredu

UPS predlaže da se Krizni štab reorganizuje u Medicinski štab, a da se Vlada Srbije vrati saradnji sa telima koja je sama formirala, kao što je Socijalno-ekonomski savet.
Unija poslodavaca Srbije - konferencija za medije 24.03.2021.

Uvesti predstavnike privrede u proces donošenja mera za zaštitu od pandemije

Unija predlaže reorganizaciju Kriznog štaba, koji bi prerastao u Medicinski štab i bio zadužen za zdravstvene i medicinske aspekte pandemije COVID-19, a da se Vlada RS, kroz redovne konsultacije osloni

Izmena mera i pojačan inspekcijski nadzor

Najavljen je pojačan inspekcijski nadzor poštovanja novih mera, dozvoljenog prostora po osobi unutar objekta, kao i postojanja kovid-redara u objektu.

Unija poslodavaca Srbije uputila predlog za izmene i dopune Zakona o etanolu

Unija poslodavaca Srbije predlaže da Zakon o etanolu, pored uslova proizvodnje , treba da sadži precizno propisane uslove za njegov uvoz.

Podnošenje zahteva za dodelu subvencija za podršku radu autobuskih prevoznika do 22.marta 2021.

Sredstva se dodeljuju u šest jednakih mesečnih rata u visini od po 600 evra po svakom registrovanom autobusu za koga prevoznik poseduje izvod licence.