INOS BALKAN doo, Valjevo

INOS BALKAN stalno ulaže u svoje poslovanje, koje je usmereno na usaglašenost sa regulatornim i ekološkim okvirima, poboljšan kvalitet usluga za klijente, kao i stalna tehnološka i tehnička unapređenja.

Continue reading

Nova 153 radna mesta za 133 godine Trayala

Trayal korporacija kao jedna od najvećih u Rasinskom kraju, ima viziju da bude stožer ekonomskog i socijalnog života. Kompanija čini sve da ostvareni prihod u najvećem delu utrošli u lokalnoj zajednici i sa partnerima iz bližeg okruženja, a takođe i vodeći aktivnu politiku zapošljavanja.

Continue reading

New 153 jobs for 133 years of Trayal Corporation

Trayal Corporation, as one of the largest in the Rasina region, has a vision to be the center of economic and social life. The company does its best to spend most of its income in the local community and with partners from the surrounding area, as well as pursuing an active employment policy.

Continue reading

SES podržao inicijative UPS – Potrebno propisima urediti rad od kuće

Na sednici koja je danas održana u Kruševcu za novog predsedavajućeg Socijalno-ekonomskog saveta izabrana je prof. dr Darija Kisić, ministarska za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ona će funkciju preuzeti 10. aprila od dosadašnjeg predsedavajućeg Miloša Nenezića, predsednika Unije poslodavaca Srbije, i obavljaće je u periodu od godinu dana.

Continue reading

Predsedništvo Unije o dosadašnjem radu i aktuelnoj privrednoj situaciji

Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem izneo je direktor Unije Srđan Drobnjaković. O radu Sektora za članstvo izvestila je direktorka sektora Ljiljana Pavlović, o radu Sektora za pravne poslove i socijalni dijalog rukovodilac Svetlana Budimčević, a podneti su izveštaji i o međunarodnoj saradnji i učešću Unije u radnim grupama ministarstava Vlade Srbije.

Continue reading