Rokovi u primeni Zakona o elektronskom fakturisanju i Zakona o fiskalizaciji

Zakon o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021 i 129/2021) je donet 2021. godine, ali je primena određenih odredaba istog odložena po fazama, iz razloga prilagođavanja novim uslovima koje on uvodi za poslovanje. Pored subjekata izdavaoca i primaoca računa, za novi vid usluga, moraju se pripremiti i informacioni posrednici.

Kako bi se na vreme uskladili sa obavezama koje se odnose na primanje i čuvanje elektronskih faktura, kao i evidentiranje PDV- a, posećamo Vas na sledeće rokove:

Obaveza subjekta privatnog sektora     Početak primene
Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora (budžetskim korisnicima i javnim preduzećima)        1. maj 2022.
Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora)      1. jul 2022.  
Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora      1. januar 2023.    
Evidentiranje obračuna PDV-a, osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora      1. januar 2023.
  Obaveza subjekta javnog sektora  Početak primene
Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora       1. maj 2022.  
Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora)       1. maj 2022.  
Evidentiranje obračuna PDV-a, osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora       1. maj 2022.    
Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora       1. jul 2022.

Zakon o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020 i 96/2021) je stupio na snagu u oktobru 2021. godine, koji je ujedno bio i datum za prijavljivanje poslovnih prostora u kojem subjekat obavlja delatnost.

Takođe, počev od 15. marta, pa zaključno sa 5. aprilom 2022. godine, počeo je novi rok u kom obveznici fiskalizacije imaju mogućnost da ostvare pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u odnosu od 100 evra u dinarskoj protivvredvnosti, kao i finansijsku podršku po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Tranzicioni period se završava 30. aprila 2022. godine, a dva roka na koja je potrebno obratiti pažnju su:

                                                                                                                             Početak primene

Obaveza obveznika fiskalizacije da imaju nove fiskalne kase i uređaje            1. maj 2022.

Dosadašnji Zakon o fiskalnim kasama

(„Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 93/2012), prestaje da važi  1. maja 2022.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *