Javni poziv za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije za MSP

Cilj projekta je da podrži sprovođenje inovativnih ideja koje će doprineti efikasnijem korišćenju resursa, kao i smanjenju i ponovnoj upotrebi otpada u procesima proizvodnje.  Poziv je namenjen i predstavnicima privatnog sektora, a naročito iz sektora ugostiteljstva i upravljanja otpadom da predlože ideje za industrijsku simbiozu, odnosno uspostavljanje partnerstava koje omogućava da se otpad ili nusproizvod nekog preduzeća koristi kao tuđi resurs.

Takođe, javni poziv za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije se odnosi i na mikro, mala i srednja preduzeća od kojih se očekuje da predlože rešenja za tretiranje različitih vrsta otpada poput bio-otpada, građevinskog otpada, plastike, papira, metala i stakla.

Ukoliko su Vam potrebne detaljnije informacije ili imate pitanja info dani se održavaju on-line: 30. marta, 5 i 15. aprila.

Lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća takođe mogu da predlože inovativne poslovne modele, tehnologije i digitalna rešenja koja će doprineti efikasnom korišćenju resursa kroz upotrebu i reciklažu ne-opasnog otpada, a posebno biorazgradivog otpada, uključujući i mulj.

Više detalja o javnom pozivu za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije možete videti ovde

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *