UPS predlaže Vladi uvođenje predstavnika privrede u proces donošenja mera koje se odnose na privredu

Andreja Brkić - Unija poslodavaca Srbije

Unija poslodavaca Srbije (UPS) predložila je Vladi Republike Srbije da izmeni način na koji se donose mere tokom pandemije COVID-19, a koje se tiču unapređenja i poboljšanja poslovanja privrede i privrednog ambijenta.

– Imali smo mere Vlade koje su zaista doprinele da opstane privreda Srbije. Međutim, pandemija koja traje godinu dana više nije kriza, nego trajno stanje i zato je neophodna promena. Moramo institucijama vratiti njihove uloge za dalje upravljanje državom, ekonomijom, zdravstvenim i obrazovnim sistemom i drugim važnim segmentima – izjavio je na konferenciji za novinare Andreja Brkić, predsednik Izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije.

Unija je Vladi Srbije predložila da sadašnji Krizni štab reorganizuje u Medicinski štab, čija bi nadležnost ostala u oblasti zdravstvenih, tj. epidemioloških mera. Ovaj štab bi građanima davao precizna uputstva u vezi sa pandemijom, sa vakcinacijom, a Vladi Srbije davao bi sugestije o primerenim merama.

Upravljanje privredom, kao i ostalim oblastima javog života, treba da vode ministarstva u Vladi Srbije kojima ta nadležnost i pripada.

Kada je reč o merama koje se dotiču rada preduzeća, Unija poslodavaca je pozvala da se Vlada Srbije vrati saradnji sa telima koja je sama formirala, kao što je Socijalno-ekonomski savet (SES).

Kroz redovne konsultacije sa SES Vlada će imati informacije i od privrede i od sindikata o aktuelnoj situaciji u poslovnom svetu.

Unija poslodavaca je Vladi Srbije uputila i predlog liste mera koje su nužne kako bi se minimizirao štetni uticaj krize na poslovanje firmi. Među ovim merama su:

  • Smanjenje PDV-a za hranu i piće na 10% u okviru delatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva
  • Oslobađanje plaćanja poreza na dobit za najugroženije sektore kojima je u proteklom periodu bio zabranjen rad
  • Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade za delatnosti kojima je u proteklom periodu bio ograničen (merama), odnosno otežan rad, te oslobađanje plaćanja doprinosa i poreza na zarade za delatnosti kojim je bio zabranjen rad, odnosno onemogućen rad i poslovanje
  • Obustavljanje uvođenja novih taksi i drugih dažbina na republičkom i lokalnom nivou
  • Oslobađanje plaćanja taksi za korišćenje prostora na javnoj površini (letnje bašte, postavljanje reklamnih panoa i isticanje reklama), taksi za isticanje firme na poslovnom prostoru, reklame, taksi za zaštitu i unapređenje životne sredine, taksi za odvodnjavanje/navodnjavanje i ostalih taksi do kraja trajanja pandemije za sve poslodavce kojima je u proteklom periodu bio zabranjen ili ograničen rad.

Unija poslodavaca Srbije se još jednom zahvalila lekarima i medicinskom osoblju koji ulažu nadljudski napor i rizikuju sopstveno zdravlje, kako bi sačuvali zdravlje nacije, a samim tim i dali priliku privredi da obavlja delatnost zbog koje i postoji.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *