Podnošenje zahteva za dodelu subvencija za podršku radu autobuskih prevoznika do 22.marta 2021.

Pravo na dodelu subvencije za podršku radu autobuskih prevoznika zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom Covid-19 mogu ostvariti isključivo prevoznici koji poseduju licencu za prevoz putnika i izvode licence za registrovane autobuse koji su predmet subvencije koje izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Sredstva se dodeljuju u šest jednakih mesečnih rata u visini od po 600 evra po svakom registrovanom autobusu za koga prevoznik poseduje izvod licence. Isplata će se vršiti u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena.

Po objavljivanju spiska domaćih prevoznika kojima je odobrena subvencija, potrebno je da isti otvore namenski dinarski račun kod nadležne filijale Uprave za trezor, prema sedištu korisnika subvencije. Spisak svih računa otvorenih kod Uprave za trezor, za ovu namenu, Uprava za trezor će dostaviti Ministarstvu, koje će u šest jednakih mesečnih rata izvršiti uplatu odobrenih subvencija.

Prevoznik gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko u periodu od 13. februara 2021. godine, pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate subvencije, smanji broj zaposlenih za više od 10%.

Zahtevi za korišćenje subvencija sa prilozima podnose se preporučenom pošiljkom Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa naznakom ZA DODELU SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU AUTOBUSKIH PREVOZNIKA, na
adresu: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd. Podnosici zahteva, pored navedenog, radi evidentiranja, dostavljaju skeniran popunjen i potpisan obrazac zahteva na email adresu: drumski.putnicki@mgsi.gov.rs

Uz zahtev je neophodno dostaviti dokaz o uplati odgovarajuće republičke administrativne takse, odnosno, Takse za zahtev, molbu, predlog i drugi podnesak (tarifni broj 1), koju možete pronaći ovde.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *