Smanjeni prihodi u 70% preduzeća u Srbiji tokom pandemije

U 2020. godini 70% preduzeća u Srbiji imalo je niže prihode nego godinu dana ranije. Približno četvrtina zadržala je nivo prihoda, a samo 4% firmi je ostvarilo rast.

Ovi podaci proističu iz istraživanja koje je realizovala Unija poslodavaca Srbije, uz podršku Međunarodne organizacije rada.

Kriza, izazvana virusom COVID-19 i merama za sprečavanje širenja pandemije, nije poštedela nijedan sektor, ali postoji bitna razlika u položaju određenih privrednih grana, pokazala je anketa koja je sprovedena krajem 2020. i početkom 2021. godine, među više od 400 preduzeća.

U sektoru HORECA trećina anketiranih firmi prijavila je pad prihoda veći od 80%, dok je među nisko tehnološkim preduzećima 83% firmi zabeležilo pad prihoda.

Mere Vlade Srbije privreda ocenjuje kao izuzetno snažne (po udelu u BDP) i kao nesumnjivu pomoć. Međutim, anketa pokazuje da podrška nije bila prilagođena potrebama pojedinih sektora. Većina ugroženih preduzeća nije dobila dovoljno pomoći i očigledna je potreba za ciljanim merama, kako bi se delotvornije koristila raspoloživa sredstva. Za 37% preduzeća mere Vlade Srbije su bile adekvatne, a 8% kaže da su spasile njihova preduzeća. Za 10% ispitanih mere Vlade su potpuno neadekvatne ili nedovoljne, a četvrtina kaže da su mogle biti bolje.

Mera podrške koja je najviše iskorišćena je minimalna zarada za zaposlene, a najmanje preduzeća koristilo je kredite Fonda za razvoj ili iz Garantne šeme. Više od pola firmi nedostatak finansijskih sredstava pokrivalo je iz svojih rezervi (55%), moratorijum na kredite koristila je trećina preduzeća, a kredite banaka, ili Fonda za razvoj/Garantne šeme po 17%. Probleme sa finansijama nije imalo 17% privrednih subjekata.

Ohrabrujuće deluje da skoro 70% preduzetnika najavljuje da neće smanjivati broj zaposlenih. Otpuštanja su verovatna kod 15% anketiranih, ali taj nedostatak radnih mesta trebalo bi da nadoknadi onih 16% preduzeća koja veruju da će u narednom periodu imati novo zapošljavanje. Kod velikih firmi čak trećina veruje u takav optimistički scenario.

Kad je reč o budućnosti, skoro 30% preduzeća smatra će im biti potrebna dodatna podrška kako bi postali ili ostali održivi u svom poslovanju. Ovaj procenat je najveći kod mikro preduzeća (34%), a daleko najmanji kod velikih firmi (samo 6%). Ovi procenti potvrđuju opšti zaključak da je kriza najviše pogodila mikro i mala preduzeća, a da su velike kompanije potvrdile daleko veću otpornost na udar krize.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *