Unija poslodavaca Srbije uputila predlog za izmene i dopune Zakona o etanolu

Unija poslodavaca Srbije, u svojstvu reprezentativne organizacije privrede Srbije, obratila se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa predlogom u vezi izmena i dopuna Zakona o etanolu.

Predlog je upućen sa ciljem da se obezbedi dosledna kontrola kvaliteta i bezbednosti sirovine i proizvedenog etanola, kao i zaštita domaćih proizvođača ovog organskog jedinjenja iz grupe alkohola od inostrane konkurencije i održavanje njihovih prihoda.

Unija poslodavaca Srbije predlaže da Zakon o etanolu, pored uslova proizvodnje , treba da sadži precizno propisane uslove za njegov uvoz. Dakle, kao što je regulisano ko može i pod kojim uslovima da se bavi proizvodnjom etanola, potrebno je propisati i ko može i pod kojim uslovima da se bavi uvozom etanola.

Naš predlog je da zakonadavac propiše da uvoznik može biti samo pravno lice koje etanol koristi za sopstvene potrebe, uz propisanu dokumentaciju kojom se može pratiti upotreba etanola u tom pravnom licu. Svaka dalja prodaja uvezenog etanola drugom pravnom licu treba da bude zabranjena.

U obrazloženju predloga je navedeno da domaći proizvođač etanola može svoj proizvod da proda isključivo krajnjem korisniku, a svaku prodaju mora da prati određena propisana dokumentacija kojom korisnik dokazuje za koje svrhe upotrebljava nabavljeni etanol. Tako bi se omogućilo da svaki privredni subjekt, koji etanol koristi za svoje potrebe, može da bira u skladu sa svojim poslovnim interesima hoće li etanol nabaviti od domaćeg proizvođača ili ga nabaviti uvozom od inostranog proizvođača. Istovremeno, izbegla bi se trenutna situacija u kojoj firme posrednici uvoze etanol, a ne koriste ga za spostvene potrebe, nego ga dalje preprodaju krajnjim korisnicima.

Usvajanjem predloga Unije poslodavaca Srbije bi se pružio jasan signal domaćim proizvođačima etanola, koji su i u vreme vanrednog stanja usled epidemije COVID-19 pokazali izuzetnu odgovornost i spremnost da odgovore na potrebe domaćeg tržišta.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *