Obrazovanje za održivi razvoj

Projekat: Obrazovanje  za održivi razvoj

Unija poslodavaca Srbije je nosilac regionalnog projekta „Obrazovanje za održivi razvoj“ koji se sprovodi uz finansijsku podršku Fonda za Zapadni Balkan (Western Balkans Fund).

Projekat je usmeren na modernizaciju osnovnog obrazovanja, odnosno pokretanje diskusije o uvođenju koncepta karijernog vođenja i savetovanja i celoživotnog učenja u osnovno obrazovanje doprinose održivom razvoju jedinke i celog društva.

Doprinos razvoju jedinstvenog tržišta u okviru Zapadnog Balkana, sa slobodnim, lakšim i uspešnijim kretanjem radnika, izgrađenom po uzoru na Evropsku uniju predstavlja osnovni cilj projekta, dok su specifični ciljevi:

  • Jačanje dobrih odnosa između organizacija poslodavaca iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije, uz fokus na zajednički cilj da se poboljša poslovno okruženje kroz modernizaciju osnovnog obrazovanja;
  • Pokretanje diskusije sa donosiocima odluka o uvođenju koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovno obrazovanje;
  • Podizanje svesti stejkholdera o tome da je neophodno inkorporirati koncepte prilagodljivosti i celoživotnog učenja u način razmišljanja i stavova svih članova društva, kao i u obrazovni sistem.

Projekat se se sprovodi u periodu od 1. maja 2024. do 31. decembra 2024. godine, a partneri u sprovođenju projektnih aktivnosti su:

  • Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG)
  • Biznis konfederacija Severne Makedonije (BCNM)
  • Unija poslodavaca Srbije (UPS)

Planirano je da u projekat budu uključeni akteri koji imaju ulogu i značaj u ostvarivanju ciljeva projekta, od promene obrazovnih politika do podrške razvoju veština koje su potrebne na tržištu rada – predstavnici nacionalnih i lokalnih vlada, osnovne škole (učenici, pedagozi, psiholozi, nastavnici, roditelji), sindikati, nevladine organizacije koje se bave obrazovanjem i mladima, poslodavci koji su članovi UPS, UPCG i BCM.

__________________________________________________________________________________________

Regionalna konferencija – 19. jun 2024

Dana 19. juna 2024. godine, putem Zoom platforme, održana je regionalna konferencija pod nazivom „Obrazovanje za održivi razvoj“. Cilj ove konferencije bio je da pokrene dijalog predstavnika relevantnih institucija, organizacija i drugih zainteresovanih strana o mogućnostima unapređenja sistema osnovnog obrazovanja u zemljama učesnicama konferencije, primenom koncepta celoživotnog učenja i karijernog vođenja i savetovanja.

Na konferenciji je govorila Prof. dr Aleksandra Pejatović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kroz prezentaciju na temu “Karijerno vođenje i savetovanje u kontekstu celoživotnog učenja”. U svom izlaganju, prof. Pejatović je istakla značaj obrazovnih sistema koji promovišu celoživotno učenje i usvajaju holistički pristup u više sektora, obuhvatajući sve podsektore i nivoe obrazovanja.

Učesnici i akteri konferencije uključivali su predstavnike ministarstava obrazovanja, lokalnih vlada, osnovnih škola, sindikata, nevladinih organizacija koje se bave obrazovanjem i mladima. Posebno je naglašena važnost uključivanja profesora i roditelja, koji imaju ključnu ulogu u obrazovnom procesu.

Jedan od ključnih izazova koji su istaknuti tokom konferencije je problem visoke stope nezaposlenosti i potrebe za kvalitetnim obrazovanjem koje bi omogućilo zaposlenost i prilagođavanje modernom tržištu rada. Mile Boškov, predsednik biznis konfederacije Severne Makedonije, naglasio je potrebu za uključivanjem mladih u kreiranje politika i donošenje odluka, kako bi se stvorila nova radna mesta i poboljšao obrazovni sistem.

Olivera Zgonjanin Nikić, pedagog iz UPCG, istakla je važnost uticaja profesora na decu svojim primerom, dok je Snežana Klašnja, savetnica ministra u Ministarstvu turizma i omladine, govorila o neophodnosti prilagođavanja zakonskih regulativa formalnog i neformalnog obrazovanja sredini i potrebama tržišta rada. Takođe, Klašnja je istakla važnost uloge poslodavaca u predstavljanju atraktivnih zanimanja mladima, kako bi ih motivisali i usmerili ka perspektivnim karijerama.

Jelena Mitrović iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore ukazala je na nesklad između potreba tržišta rada i obrazovnog sistema, naglašavajući potrebu da se mladi zadrže u zemlji i da im se poboljšaju radni uslovi. Takođe, istakla je značaj karijernog vođenja koje bi obuhvatilo rad na onome što se voli, kao i informisanje mladih o njihovim pravima i obavezama na radnom mestu.

Konferencija je zaključena porukom o važnosti transformacije obrazovnog sistema kako bi se adekvatno odgovorilo na potrebe savremenog društva i tržišta rada, uz ulazak u digitalni svet u korak sa razvijenim zemljama. Zahvaljujemo se svim učesnicima na aktivnom doprinosu i radujemo se budućim zajedničkim inicijativama koje će doprineti održivom razvoju regiona.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *