GREENET – Ubrzavanje zelene tranzicije na pravedan i društveno odgovoran način – sektori industrije, energetike i transporta

Ključni cilj GREENET projekta je promovisanje pravedne i zelene tranzicije u sektorima industrije, energetike i transporta, uz jačanje kapaciteta međusektorskih socijalnih partnera. Ovaj projekat je u skladu sa 13 zakonskih predloga koji imaju za cilj usklađivanje klimatskih i energetskih politika EU sa postavljenim klimatskim ciljevima usvojenim sa Zakonom o klimi – smanjenje efekta staklene bašte od najmanje 55% do 2030. godine u odnosu na nivo iz 1990. godine.

GREENET projekat ima više specifičnih ciljeva: uključujući analizu uticaja politike zelene tranzicije na zapošljavanje i uslove rada, prilagođavanje kolektivnih pregovaranja i zelenog dijaloga sektorskih i međusektorskih partnera, kao i kreiranje novog strateškog okvira za delovanje na nacionalnom i evropskom nivou kako bi se pripremile sve zainteresovane strane za implementaciju strategija zelenog dogovora.

Kroz ovaj projekat, 120 predstavnika radnika i poslodavaca iz transportnog, industrijskog i energetskog sektora će proći kroz odgovarajuću obuku putem 11 nacionalnih radionica. Cilj je da do kraja 2024. godine evropski i nacionalni partneri budu informisani o evropskim ciljevima pravedne i zelene tranzicije.

Projekat donosi široku međunarodnu saradnju, među sledećim partnerima:

 1. GWU – Generalni sindikat radnika Malte (Malta);
 2. IPA – Zavod za javne poslove (Poljska);
 3. OPZZ GNIG – Nacionalni sindikat naftne i gasne industrije Poljske (Poljska);
 4. LKADPF – Savez drumskih i transportnih radnika Litvanije (Litvanija);
 5. FIEQUIMENTAL- Međunarodna federacija metalurške, hemijske, elektirčne, farmaceutske, celulozne, papirne, grafičke, štampane industije, energije i rudarstva (Portugalija);
 6. KSS – Konfederacija slobodnih sindikata Makedonije (Severna Makedonija);
 7. FNSM – Savez nezavisnih sindikata rudara (Bugarska);
 8. DISK – Konfederacija Turskih radničkih sindikata (Turska);
 9. CEA – Konfederacija preduzetnika Andaluzije (Španija);
 10. SAE – Unija poslodavaca Srbije (Republika Srbija);
 11. NUE –  Nacionalna unija poslodavaca (Slovačka);
 12. FPP – Federacija Poljskih preduzetnika/ Savez preduzetnika Poljske (Poljska)
 13. Poslovno udruženje Rige (Letonija).

Pridruženi partneri uključuju Evropsku konfederaciju sindikata, INDUSTRIALL i BUSINESSEUROPE.

Predviđeno je da projekat traje 20 meseci, sa početkom u julu 2023. godine i završetkom u februaru 2025. godine.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Prvi sastanak na projektu GREENET

Prvi online sastanak na projektu ” GREENET – Ubrzavanje zelene tranzicije na pravedan i društveno odgovoran način – sektori industrije, energetike i transporta” održan je 16. oktobra 2023. godine.

Sastanak je otvorio gospodin Kendrik Bondin – Projektni menadžer Generalnog sindikata radnika (GWU). Tokom uvodnog obraćanja, Bondin je predstavio svoju organizaciju, a zatim su se i ostali učesnici kratko predstavili, deleći informacije o svojim organizacijama.

Glavni cilj projekta je promovisanje pravedne i zelene tranzicije u sektoru industrije, energetike i transporta. Projekat ima ambicioznu viziju ojačavanja kapaciteta međusektorskih socijalnih partnera u ovim sektorima, sa fokusom na uticaj na evropski socijalni dijalog. Cilj je obezbediti tranziciju ka neutralnosti ugljenika u Evropskoj uniji, suočavajući se istovremeno sa rizicima vezanim za energetsku bezbednost i COVID-19. Ovo će osigurati socijalnu pravednost za sve evropske građane i radnike.

Projekat “GREENET” je podržan od strane Evropske unije u okviru programa “Uslovi rada i socijalni dijalog”. Tokom sastanka, detaljno su razmatrani ciljevi projekta, metodologija rada i planirane aktivnosti koje će se sprovoditi u narednih 20 meseci.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *