iMET: Inoviranje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja u pravcu veštačke inteligencije u MET industriji

Digitalizacija i veštačka inteligencija su sve prisutnije u MET industriji (metalska industrija, inženjerstvo i industrije zasnovane na tehnologiji) i donose sve više novina u procese i uslove rada o kojima je neophodan socijalni dijalog.

Projekat iMET je, uz stručnu podršku Univerziteta NOVA Lisbon, okupio više partnerskih organizacija – na evropskom nivou CEEMET-a i IndustriALL Europe (povezane organizacije), a na nacionalnom nivou sledeće organizacije.

 • Sindikat metalaca Hrvatske, Industrijski sindikat (SMH-IS), Hrvatska
 • Federacija sindikata metalaca i radnika u metalnoj industriji Poljske (FZZMiH), Poljska
 • Samostalni sindikat metalaca Srbije (SSMS), Srbija
 • Međusindikalna federacija metalurške, hemijske, elektro, farmaceutske, celulozne, papirne, grafičke, novinske, energetske i rudarske industrije (FIEQUIMETAL), Portugal
 • Udruženje privrednika u trgovini i industriji metala Madrida (AECIM), Španija
 • Unija poslodavaca Srbije (SAE), Srbija
 • Federacija poljskih preduzetnika (FPP), Poljska
 • Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Hrvatska
 • Univerzitet Nova u Lisabonu (UNL), Portugal
 • Udruženje privrednika Rige (RUB), Letonija
 • Nacionalna sindikalna federacija „Solidarnost“ metalaca Rumunije (FNSS METAL), Rumunija
 • Sindikat radnika u industriji Španije (CCOO Industria), Španija
 • Federacija radnika u metalurškoj industriji CGT (FTM CGT), Francuska
 • IndustriAll Evropska sindikalna federacija (IndustriALL), Belgija
 • Evropska organizacija poslodavaca u metalnoj, inženjerskoj i tehnološkoj industriji (CEEMET), Belgija
 • Austrijska federacija sindikata (OEGB), Austrija

Projekat će trajati 24 meseca, počevši od 1. aprila 2024. godine, sa završetkom 31. marta 2026. godine.

Projekat je usmeren na unapređenje kapaciteta socijalnih partnera za informisanje, konsultovanje i uključivanje u digitalnu transformaciju kompanija u sektoru metala. Pratiće se uticaji digitalizacije i veštačke inteligencije na zapošljavanje, zahteve poslova i uslove rada, sa posebnim fokusom na:

 • Uticaj veštačke inteligencije na bezbednost i zdravlje na radu,
 • Upravljanje ljudskim resursima,
 • Zaštitu podataka,
 • Potrebe za veštinama.

Kick-off sastanak

Dana 26.06.2024. godine održan je online kick-off sastanak partnerskih organizacija koje učestvuju u sprovođenu projekta iMET. Nakon uvodnog dela i predstavljanja svih partnera, predstavljeni su ključni ciljevi, dostignuća i objektivi projekta. Tokom sesije, partneri su informisani o planiranim aktivnostima u narednom periodu, kao i o njihovim ulogama i zadacima tokom svake aktivnosti.

U drugom delu sastanka, glavni stručnjak projekta, gospodin Nuno Boavida, profesor sa Univerziteta NOVA Lisbon, predstavio je metodologiju za pripremu četiri e-priručnika i planirani sadržaj. Partneri su imali priliku da se izjasne o temama koje su za njih od interesa. Ovi priručnici, uz podršku kreativnih video snimaka i tutorijala, biće glavni alat i cilj ovog projekta.

Diskutovane su metodologija i struktura četiri e-priručnika, pri čemu će smernice za socijalni dijalog biti obavezni deo svakog od njih. Socijalni dijalog u kontekstu veštačke inteligencije ključan je za promovisanje odgovornog razvoja, implementacije i regulacije AI tehnologija koje su u skladu sa društvenim vrednostima i doprinose ljudskom blagostanju. Partneri su naglasili važnost uključivanja različitih perspektiva i moći u proces donošenja odluka prilikom integracije AI u metalnu industriju.

Na kraju sastanka, menadžer projekta još jednom je naglasio važnost razmatranja uticaja veštačke inteligencije na socijalne dijaloge. Sledeći korak u projektu je kreiranje četiri e-priručnika o Bezbednosti i zdravlju na radu, Upravljanju ljudskim resursima, Zaštiti podataka i potrebama za veštinama.

Završne reči i zaključne napomene dali su menadžer projekta, uz saglasnost svih partnera da će ovo biti značajan projekat sa velikim uticajem na sve nas, te da svi partneri s nestrpljenjem očekuju sticanje znanja i razmenu iskustava.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *