Turističkom sektoru potrebna kvalitetnija i snažnija saradnja sa obrazovnim sistemom

Na dvodnevnoj radionici identifikovane su ključne prepreke i barijere za razvoj turističkog sektora. Na osnovu ovih informacija koje su prikupljene od svih zainteresovanih strana, u Uniji poslodavaca Srbije biće formiran nacrt strategije razvoja turizma. Ovaj dokument će kasnije biti upotrebljen za pokretanje formalnih inicijativa ka kreatorima zakona, ekonomske politike Srbije i svih drugih segmenata koji čine okvir za poslovanje u hotelijerstvu i turizmu.

Continue reading

Otvorena radionica o potrebnim veštinama u sektoru turizma

Radionici prisustvuju predstavnici Ministarstva turizma i omladine, Kanclarije za dualno obrazovanje, Saveta za stručno obrzovanje i obrazovanje odraslih, Agencije za kvalifikacije, Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičkog zavoda za statistiku, obrazovnih institucija iz oblasti turizma i hotelijerstva, poslodavci iz oblasti turizma i hotelijerstva kao i predstavnici sindikata.

Continue reading

Diskusija o zakonu o dužnoj pažnji

Danas je održan skup na temu primene novog nemačkog Zakona o dužnoj pažnji i obaveza koje donosi za Nemačke kompanije, koje deo obaveza prenose na svoje dobavljače, sto znači i kompanije iz Srbije koje su u tim lancima dobavljača.

Continue reading

Konsultacije -Nacrt zakona o radnoj praksi

Obzirom na važnost i značaj predloženog Nacrta zakona pozivamo Vas na konsultacije koje će se održati u petak 8. septembra 2023. godine, u prostorijama Unije poslodavaca Srbije u Zemunu, Stevana Markovića br.8 , sa početkom u 11 časova.

Continue reading