Diskusija o zakonu o dužnoj pažnji

Danas je održan skup na temu primene novog nemačkog Zakona o dužnoj pažnji i obaveza koje donosi za Nemačke kompanije, koje deo obaveza prenose na svoje dobavljače, sto znači i kompanije iz Srbije koje su u tim lancima dobavljača.

Ovaj propis donosi obavezu uspostavljanja žalbenih mehanizama na nivou komapnije, kako bi se na vreme reagovalo na potencijalni problem u vezi sa ljudskim pravima na radu i zaštitom životne sredine.

Unija poslodavaca Srbije nastoji da kroz dijalog svih zainteresovanih strana pomogne u izradi jasnih smernica za primenu ovih obaveza, ali i da da kompletne informacije o novom zakonskom okviru i kako ga najlakše sprovesti u praksi.

Inace, upravo dok se dešava ova diskusija o nemačkom zakonu u Srbiji, paralelno ide i proces važnog političkog tripartitnog dijaloga na nivou EU o novoj Direktivi EU koja će se odnositi na lance dobavljača. U ovaj proces je direktno uključena i BusinessEurope, čija je Unija poslodavaca Srbije članica.

Stav BusinessEurope je da pravila u budućoj direktivi moraju biti primenljiva na sve kompanije i ne mogu uticati na konkurentnost. Ovo znači da moraju biti izvodljiva, jasna i ne smeju da izvrše fragmentaciju tržišta, a naročito moraju voditi računa o malim i srednjim preduzećima. Kao članica BusinessEurope Unija prati njihov rad i redovno je informisana i konsultovana o ovim procesima.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *