Timovi i timski rad-Seminar

Seminar Timovi i timski rad će se održati putem Zoom platforme 23.03.2021.godine sa početkom u 10. časova. Za članove Unije poslodavaca Srbije su obezbeđeni specijlani poputi i privilegije.

Detaljnije o seminaru možete pogledati u kalendaru obuka kao i OVDE

Prijava na seminar se može izvršiti putem linka u samom pozivu ili putem online formulara izborom odgovarajuće teme.

Cilj Seminara

Cilj ovog seminara je da se nauči kako voditi više projekata paralelno i kako postaviti ciljeve tima ispred ličnih interesa. Razvoj efikasnog tima je osnovni parametar kod povećanja produktivnosti i zadovoljenja potreba klijenata na visoko konkurentnom tržištu. Da bi se ispunili svi zahtevi koji se pred vlasnika kapitala postavljaju, potrebno je postaviti prioritete i postati vlasnik sopstvenog vremena.

Koristi od Seminara

  • Prepoznavanje karakteristika dobrog tima
  • Preuzimanje prave uloge u timu i izbor adekvatnih članova tima
  • Formiranje, vođenje i motivisanje dobrog tima

Ciljna grupa

  • Top menadžment i operativni menadžment
  • Menadžeri odgovorni za vođenje manjih ili većih timova
  • Svi koji žele unaprediti svoje poslovne i privatne rezultate

Za detaljnije informacije kontakt adresa info@poslodavci.rs

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *