Inicijativa za izmene i dopune Zakona o trgovini

Unija poslodavaca Srbije

Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije je podneta inicijativa z aizmene i dopune Zakona o trgovini. Potrebno je precizirati pojedine zakonske pojmove i insitute radi unapređenja ovog propisa.

Usaglašavanje ovog zakona sa Zakonom o potrošačima, Zakonom o fiskalnim kasama, Zakonom o rokovima plaćanja, Zakonom o platnim uslugama, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima  u vezi s tim radi suzbijanja sive ekonomije. Cilj je da buduća zakonska rešenja odgovore na nove načine prometa robe, da se uredi korišćenje čeka i menice, da se zakonski reguliše plaćanje platnim kartcama svuda u svetu.

Inicijativa je usvojena od strane Saveta i porsleđena Ministarstvu trgovine i telekomunikacija RS na dalje razmatranje.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *