Zaštita imovine i restrukturiranje PIO Fonda (predlog Polaznih osnova za strateško restruktuiranje PIO Fonda)

Unija poslodavaca Srbije

Unija poslodavaca Srbije smatra da restruktuiranje PIO Fonda treba da bude jedan od prioriteta Vlade RS. Restruktuiranje treba da se zasniva na povraćaju i kontroli ogromne imovine koja je izgrađena novcem od doprinosa za obavezno penziono osiguranje, ali i imovine predratnog penzionog fonda, koji PIO Fondu treba da pripadne po Zakonu o restituciji.

UPS je mišljenja da PIO Fond treba da stekne upravljačka prava nad sistemima vodovoda i kanalizacije, koji su u 55 mesta u Srbiji izgrađeni od novca ovog fonda. To bi dovelo do dugoročne stabilizacije prilika u Fondu i tako značajno bi se rasteretitio budžet Republike Srbije. Stvorio bi se prostor za finansiranje važnih državnih razvojnih projekata, povećanje subvencija i stvaranje fondova za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih grana, reindustrijalizaciju i strateška partnerstva sa domaćim i stranim investitorima u Srbiji. To sve bi rezultovalo povećanjem zaposlenosti i bruto domaćeg proizvoda u nastupajućim decenijama.

Aprila 2012. godine, Radna grupa za restrukturiranje PIO Fonda (formirana 2011. godine na inicijativu UPS od članova UO Fonda i predstavnika stručnih službi), Upravnom odboru PIO Fonda dostavila je gotov predlog Polaznih osnova za strateško restruktuiranje PIO Fonda. Polazne osnove sadrže spisak konkretnih mera za postepeno poboljšanje finansijske situacije u PIO Fondu, njegovo finansijsko osamostaljivanje i dugoročno upravljanje značajnom imovinom Fonda, a sve u cilju postizanja dugoročne finansijske stabilnosti i postepenog smanjenja transfera iz budžeta RS ka PIO Fondu, koji predstavlja najveći izdatak budžeta RS.

Organizacije koje imaju predstavnike u UO PIO Fonda, svesne važnost održivosti PIO Fonda u cilju dugoročnog rasterećenja državne kase, pristupile su ozbiljnoj analizi, i, oslanjajući se na stručno znanje ljudi koji već decenijama rade u Fondu, izašle sa planom šta sve treba učiniti u narednom periodu kako bi se započelo sa postepenim oporavkom PIO Fonda i njegovim osamostaljivanjem, da bi on u narednim decenijama postao garantni i investicion fond po uzoru na slične fondove u svetu. Predlog Polaznih osnova za strateško restruktuiranje PIO Fonda, UO PIO Fonda jednoglasno je usvojio.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *