Zakon o štrajku: „lockout“ – pravo poslodavca na isključenje zaposlenog sa rada 2016.

Unija poslodavaca Srbije

Problem

Unija poslodavaca Srbije smatra apsolutno opravdanim i insistira na zahtevu za uvođenje instituta “lockout”, kao prirodnog prava poslodavca na zaštitu svoje imovine, garantovanu Ustavom Republike Srbije. Pravni institut “lockout-a” je u demokratskim državama jedna od društvenih prinuda propisana zakonom koja se prepoznaje kao način zaštite sopstvene imovine od strane samog poslodavca, odnosno kao vrstu samopomoći (ofanzivni lockout) ili pak samopomoći u slučaju krajnje nužde (defanzivni lockout).

Navedeni institut je predviđen u mnogim pravnim sistemima, pa i u zemljama u našem regionu.

Aktivnosti

2016. godine je ponovo formirana Radna grupa od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u kojoj su i predstavnici Unije, sa zadatkom izrade novog zakona o štrajku. Jedan od zahteva Unije je uvođenje instituta Lockout i „antištrajk klauzule“ u novi zakon.

Ishod

Rad ove radne grupe je u toku.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *