Inicijativa za uređenje sistema utvrđivanja i naplate neporeskih naknada

Unija poslodavaca Srbije

Problem

Ovom inicijativom Unija je istakla svoj stav da jačanje domaće privrede i principa konkurentnosti mora biti prioritet socijalnih partnera-reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca i Vlade Republike Srbije, okupljenih u Socijalno-ekonomskom savetu. Zakonodavstvo treba da bude podsticajno za privredu-razumni i realni propisi, koji se ispravno primenjuju na teritoriji cele Republike Srbije, propisi koji ispunjavju svoj zadatak u svrhu postizanja zajedničkih ciljeva.

Aktivnosti

Predložili smo  donošenje zakona koji bi uredio oblast naknada, odnosno objedinio sve naknade za privredu, utvrdio obveznike plaćanja naknada, osnovice i način utvrđivanja naknada, dao matricu za iste, kako na nivou Republike, tako i na nivou lokalnih samouprava, raspodelu prihoda od istih, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje ovih naknada. Na taj način će svaki poslodavac unapred znati šta ga i kada čeka i koliko treba da plati, od ekoloških taksi do nekih lokalnih doprinosa, što će sve dopirneti konkurentnosti nacionale privrede i suzbijanju sive ekonomije.

Ishod

Inicijativa je usvojena od strane Saveta i prosleđena Ministarstvu finansija RS na dalje razmatranje.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *