Nove mere najviše pogađaju ugostitelje

Pozivamo sve poslodavce koji imaju nedoumice oko primene Uredbe da nas kontaktiraju. Po dobijanju odgovora i tumačenja Kriznog štaba i drugih nadležnih institucija informisaćemo privrednike o dobijenim instrukcijama i tumačenjima kako bi se izbegle greške koje poslodavce mogu skupo koštati.

Continue reading

Umanjeni troškovi na zaradu i produžene olakšice za novo zapošljavanje- Usvojene inicijative Unije poslodavaca Srbije

Podsećamo da smo tokom prethodnog perioda uložili ogromne napore kako bismo umanjili troškove na zaradu poslodavaca i u poslednjih tri godine uvećali smo neoporezivi deo za 4300 dinara, ali smo uspeli da pokrenemo i trend umanjenja poreza i doprinosa sa ciljem da relaksiramo troškove na zaradu, čime će se u velikoj meri smanjiti rad na crno, ali će doći i do novog zapošljavanja.

Continue reading

Subvencije za turističke agencije

Unija poslodavaca Srbije je u više različitih inicijativa predlagala pomoć i podršku sektoru turizma i ugostiteljstva i očekujemo da će se i ostali predlozi usvojiti, a koji podrazumevaju dugoročne mere za oporavak preduzeća i izlazak iz krize.

Continue reading

Na devetoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU

Nacionalni Konvent o EU je savez udruženja nastao sa ciljem da održava i unapređuje dijalog između predstavnika državne administracije, političkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji.

Continue reading