Umanjeni troškovi na zaradu i produžene olakšice za novo zapošljavanje- Usvojene inicijative Unije poslodavaca Srbije

U cilju da se omoguće povoljniji uslovi privređivanja rasterećenjem privrednih subjekata, kao i da se stvore zakonske pretpostavke za dalje zapošljavanje i privredni rast, Vlada Republike Srbije je 4. novembra usvojila  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koje je 4. novembra 2021. godine dostavila  Narodnoj skupštini Republike Srbije na dalje razmatranje.

Usvojeni su zahtevi Unije poslodavaca Srbije koji su bili uslov za rast minimalne cene rada a koji su podrazumevali umanjenje troškova na zaradu, odnosno fiskalno rasterećenje prihoda po osnovu rada. To znači da je  povećan neoporezivi iznos zarade sa 18.300 dinara na 19.300 dinara mesečno (što praktično znači da se smanjuje osnovica poreza na zaradu pa i iznos poreza po tom osnovu). Takođe  smanjena je  stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koju poslodavac plaća na svoj teret sa 11,5% na 11% .

Podsećamo da smo tokom prethodnog perioda uložili ogromne napore kako bismo umanjili troškove na zaradu poslodavaca  i u poslednjih tri godine uvećali smo neoporezivi deo za 4300 dinara, ali smo uspeli da pokrenemo i  trend umanjenja poreza i doprinosa sa ciljem da relaksiramo troškove na zaradu, čime će se u velikoj meri smanjiti rad na crno, ali će doći i do novog zapošljavanja.

Za privrednike je od izuzetnog značaja i i produženje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica, ali i uvođenje novih olakšica što je još jedna od važnih usvojenih  inicijativa Unije poslodavaca Srbije.

 Produžen je period primene postojećih poreskih olakšica za zapošljavanje novih lica zaključno sa 31. decembrom 2022. godine. koje se ostvaruju u vidu prava na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u rasponu od 65% do 75%), po osnovu zarade novozaposlenog lica.

Paralelno sa sa produženjem perioda primene postojećih olakšica koje za cilj imaju podsticanje zapošljavanja, predloženo je da od 1. marta 2022. godine budu u primeni i dve nove olakšice.

U tom smislu predlaže se uvođenje nove olakšice za poslodavce koji zaposle novozaposlena lica, koja bi se ostvarivala na način da se poslodavac oslobađa plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade kao i 100% doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, po osnovu zarade novozaposlenog lica koju isplati zaključno sa 31. decembrom 2024. godine.

Takođe predlaže se uvođenje olakšice za poslodavce koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavljaju istraživanje i razvoj. Ovu olakšicu bi poslodavci mogli ostvariti po osnovu zarade novozaposlenih lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, na taj način što bi bili oslobođeni od plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade kao i 100% doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, srazmerno vremenu koje ta lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *