TURIZAM SU LJUDI

“Turizam su ljudi” je projekat koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije.
Cilj ovog projekta je unapređenje socijalnog dijaloga u Sektoru turizma i ugostiteljstva.

Projekat traje dve godine, nosilac je Slovenačko udruženje poslodavca –ZDS,  a partneri su poslodavačke i sindikalne organizacije iz Srbije, Crne Gore, Makedonije,Hrvatske i Mađarske.

Do sada je sprovedeno istraživanje o aktuelnoj situaciji u Sektoru turizma i ugostiteljstva u svim partnerskim zemljama. Planirano je da se do kraja godine objavi publikacija sa ciljem realnog sagledavanja prilika u ovom sektoru i mogućnosti unapređenja socijalnog dijaloga i izgradnje boljih partnerskih odnosa.

U skladu sa tim, planirani su biletaralni sastanci i radionice sa ciljem da partneri na projektu, posebno zemlje kandidati koje još nisu u članstvu EU, upoznaju način na koji se vodi i prilagođava socijalni dijalog u različitim specifičnim ekonomskim i političkim okruženjima.

Glavni ciljevi projekta su:

– jačanje kapaciteta socijalnih partnera u zemljama učesnicama što doprinosi razvoju nacionalnog i evropskog socijalnog dijaloga;

– jačati pregovarače na nivou sektora o važnosti sadržaja kolektivnih ugovora (konkretnim primjerima ) i jačanje njihovih trenutnih veština pregovora sa ciljem
daljeg razvoja i jačanja socijalnog dijaloga;

– istražiti mogućnosti adaptacije i implementacije evropskog zakonodavstva , kao i evropskih standarda;

– promovisati ideju o “evropskim pasošima veština” , kao i mogućnost primene u svakoj od zemalja učesnica;

– povećanje svesti i razumevanja predstavnika poslodavaca i radnika o značaju evropskog(sektorskog) socijalnog dijaloga;

– prilagoditi socijalni dijalog izazovima i promenama u zapošljavanju (modernizacija tržišta rada , fleksibilna sigurnost , veštine , kvalitetan i dostojanstven rad) .

Glavni rezultati projekta su:

– objavljivanje priručnika o socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju u turizmu i ugostiteljstvu;

– održavanje niza bilateralnih sastanaka i radionica na nacionalnom nivou u cilju prepoznavanja rešenja koja su neophodna u tom sektoru;
Panel diskusije na nacionalnom nivou;

– Studijska poseta Briselu u cilju promocije primera dobre prakse;

– Organizovanje završne konferencije u cilju promocije rezultata projekta;

– E-letak o socijalnom dijalogu u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Inicijalni sastanak partnera na projektu

Bilateralni sastanak

Studijska poseta Briselu

Panel diskusija

Radionica “Socijalni dijalog u sektoru turizma i ugostiteljstva i iskustva i praksa 

EU socijalni dijalog u sektoru turizma

Preporuke za poboljšanje socijalnog dijaloga u sektoru turizma

Završna konferencija

Publikacija Turizam su ljudi

Eurofound Report – 2012

Ilo Guide 2008

euUz finansijsku podršku EU

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *