Studijska poseta Briselu

Početkom decembra 2015. godine organizovana je studijska poseta Briselu za predstavnike partnerskih organizacija koje sprovode Projekat “Turizam su ljudi”.

 

Cilj posete je bilo učešće na sastanku Komiteta za socijalni dijalog u okviru HORECA sektora. Ovaj sektor uključuje poslodavce i sindikate iz oblasti turizma i ugostiteljstva (hoteli, restorani i ketering), a koji su članovi odgovarajućih viših organizacija, odnosno organizacija na nivou Evrope – HOTREC (poslodavci) i EFFAT (sindikati). HORECA se sastaje tri puta godišnje radi razmatranja pitanja koja su od važnosti za ovaj sektor: društveno odgovorno poslovanje, obrazovanje i doživotno učenje, neformalna ekonomija, mladi i sl. Trenutno su u fokusu EU pasoš veština, ilegalni rad praktikanata i društveno odgovorno poslovanje.

 

Tokom sastanka održanog 4.12.2015. godine, Komitet je u okviru dnevnog reda razmatrao probleme u okviru kvalifikacija i obuka, neformalne ekonomije, bezbednosti i zdravlja na radu, i posebna pažnja je bila posvećena rešavanju problema izbeglica čiji broj i dalje raste. U okviru ove tačke je posebno bilo zanimljivo čuti švedski odgovor na veliki broj pristiglih izbeglica, s čim u vezi je osmišljen pilot program “Brza traka” kroz koji se uz učešće raznih profila stručnjaka i prevodilaca pomaže izbeglicama koji su po profesiji kuvari da se što pre uključe na švedsko tržište rada.

 

Prisutnima je takođe predstavljen Projekat kao deo napora EU da zemlje kandidate za članstvo što bolje pripremi za potencijalne izazove i rešavanje mogućih problema na putu približavanja tekovinama Evropske unije. Za učesnike Projekta ovo je bilo svakako jedinstveno iskustvo i prilika da prisustvuju dijalogu na EU nivou i prenesu utiske socijalnim partnerima i učesnicima socijalnog dijaloga u Srbiji.

euUz finansijsku podršku EU

Recommended Posts