Panel diskusija

U sklopu Projekta -Turizam su ljudi danas je održana panel diskusija o aktuelnoj situaciju u Sektoru turizma i ugostiteljstva u Srbiji. Panelisti su bili predstavnici Sektora turizma i ugostiteljstva Unije poslodavaca Srbije na čelu sa Predsednikom Stevanom Rodićem i predstavnici Samostalnog sindikata turizma i ugostiteljstva na čelu sa Milomirem Milentijevićem.

 

Ključni problemi u ovom Sektoru prepoznati su u visokim troškovima poslovanja, nelojalnoj konkurenciji  i formalnom socijalnom dijalogu. Fiskalni i parafiskalni nameti se uvećavaju bez sagledavanja realnih mogućnosti privrednika u Srbiji dok su porezi na zarade najviši u regionu. Konkretni podsticaji za osnaživanje i podršku ovog Sektora su izostali ali su uvedene brojne represivne  mere. U takvoj situaciji nije iznenađujuć podatak  da bankarski sektor odobrava kredite privrednicima sa kamatama do 5%, a da država zateznu kamatu obračunava u nivou od 16%. Slična situacija je i kada su u pitanju podsticaji za otvaranje novih radnih mesta koja se odobravaju u najvećoj meri stranim investitorima i ni jedan domaći privrednik neće dobiti subvenciju za novo zapošljavanje u  iznosu koji se odobrava stranim kompanijama. U ovakvim okolnostima sa ciljem opstanka na tržištu, mnogi legalni poslodavci prelaze u nelegalne tokove što nije dobro ni za privredu ni za zaposlene u ovom sektoru.

 

Privredni ambijent  u Srbiji ne podstiče rast i razvoj ovog sektora iako su se svi složili da Turizam i ugostiteljstvo u Srbiji imaju perspektivu i predstavlja privrednu granu koja ima mogućnosti da se razvija i kreira nova radna mesta.  Međutim, neophodno je stati na put širenju crne  ekonomije i nelojalne konkurencije koju su posebno istakli i poslodavci i  sindikati. Rešavanje svih pojavnih oblika neformalne ekonomije trebalo bi da bude prioritet odgovorne države i na tome moraju insistirati obe strane. Kao poseban novi vid nelojalne konkurencije pojavljuje se i »izdavanje« apartmana stranim turistima koji se putem interneta i socijalnih mreža nudi kao turistička ponuda a koju niko ne kontroliše. Ovakav vid  smeštaja direktno utiče na smanjenje prometa u legalno prijavljenim smeštajnim objektima.

 

Posebnu pažnju na panelu privuklo je pitanje  zapošljavanja radnika na privremenim i povremenim poslovima i uloga agencija koje na ovaj način angažuju zaposlene. Obe strane su se složile da rad agencija za zapošljavanje mora zakonom biti regulisano i zaposleni na istim pozicijama bez obzira na vrstu ugovora koji su potpisali moraju imati ista primanja.

 

Jedini način da se navedeni problemi reše su međusobo razumevanje socijalnih partnera, podrška i insistiranje na socijalnom dijalogu koji bi po uzoru na model Hrvatske trebao da bude kontinuiran i prisutan nakon potpisivanja kolektivnog ugovora u Sektoru turizma i ugostiteljstva sa ciljem praćenja primene i trendova u Sektoru, insistiranja na kvalitetu i informisanja šire javnosti o rezultatima i problemima koji se javljaju.  U sadašnjim prilikama socijalni dijalog postoji formalno i na nacionalnom i na lokalnom nivou. Sastanci i sednice ovog tela su formalni i bez sadržaja jer ne postoji zainteresovanost od strane države da se u okviru Socijalno ekonomsog saveta nešto konkretno i pokrene. Socijalno ekonomski savet Beograda formalno funkcioniše. Formirane su i radne grupe sa ciljem da se navedeni problemi brže i lakše rešavaju, ali se ništa nije konkretno  i pokrenulo.

 

Glavne primedbe sindikata se odnose na loš položaj zaposlenih, na Zakon o radu koja im je umanjio prava kao i na visinu minimalne cene rada koja se nije ove godine promenila. Pojedinačni razgovori sa Vladom  ne mogu dati očekivane rezultate i jedini način da se utiče na kreiranje politike u Sektoru Turizma i ugostiteljsta je da se sindikati i poslodavci slože oko ključnih predloga za poboljšanje situacije u ovom sektoru i zajednički nastupe pred državom insistirajući na rešavanju ključnih problema.

euUz finansijsku podršku EU

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *