Inicijalni sastanak partnera na projektu

  1. februar 2015.

 

Inicijalni sastanak partnerskih organizacija poslodavaca i sindikata je održan u Ljubljani. Tom prilikom je predstavljeno trenutno stanje u socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju u sektoru turizma i ugostiteljstva koje je je mahom u zemljama kandidatima za članstvo u EU (Srbija, Makedonija i Crna Gora) nerazvijen i nije usklađen sa preporukama i smernicama EU.

 

Prepoznatljiv i zajednički za sve zemlje je problem velikog broja mikro i malih preduzeća koja nisu članovi organizacija poslodavaca i sindikata pa ih stoga kolektivno pregovaranje ne obuhvata. Specifična odlika Crne Gore je da je partner u zaključivanju kolektivnog ugovora i država, dok u Makedoniji dijalog u ovom sektoru ne postoji. U Hrvatskoj je dijalog na zavidnom nivou s obzirom na to da postoji i Socijalni savet za turizam koji je veoma aktivan i u okviru kojeg su prihvaćeni mnogi predlozi poslodavačke i sindikalne organizacije za rešavanje određenih problema (PDV, raspodela radnog vremena, odmor u radnog vremena, itd.). Takođe su predstavljeni iskustvo i primer prakse u Sloveniji gde su teški pregovori trajali 28 meseci ali je zaključen kvalitetan kolektivni ugovor koji je dobio prošireno dejstvo.

 

Predstavnica Evropske federacije sindikata za hranu, poljoprivredu i turizam (EFFAT) je predstavila svoju matičnu organizaciju i naglasila važnost Evropskog socijalnog dijaloga za nacionalni dijalog i preporuke koje se tiču eliminisanja neformalnog rada, onlajn obuke, usklađenosti sa Direktivom o javnim nabavkama, a takođe je predstavila i Evropski pasoš kvalifikacija i veština. Posebno je naglasila da usvojeni EU standardi predstavljaju samo minimum, dok svaka Država članica primenu može regulisati tako da se ti standardi podignu i na viši nivo.

 

Unija poslodavaca Srbije je predstavila postojeci okvir u ovom sektoru naglasivši da je Strategija razvoja turizma Republike Srbije istekla, da je za 10.02.2015. zakazana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu, a da su svi potpisani kolektivni ugovori prestali da važe 26.1.2015. godine.

 

Tokom sastanka su takođe sumirani opšti ciljevi projekta, dinamika sprovođenja aktivnosti i finansijska i administrativna pitanja.
euUz finansijsku podršku EU

 

 

Kickoff 1

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *