Bilateralni sastanak

Unija poslodavaca Srbije

U sklopu projekta “Turizam su ljudi” održan je bilateralni sastanak predstavnika nosioca Projekta, Asocijacije poslodavaca Slovenije (ZDS) i socijalnih partnera iz Srbije (Unije poslodavaca Srbije i Saveza samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma) radi diskusije o socijalnom dijalogu u Srbiji generalno, kao i u samom sektoru ugostiteljstva i turizma.

 

Jedna od tema je bila način kreiranja poslovnog okruženja i miljea u kojem se odvijaju odnosi između poslodavaca i radnika i socijalni partneri su naglasili odsustvo tripartitnog dijaloga za šta je glavni krivac Vlada. Ovo stoga što Vlada da prilikom usvajanja novih zakonskih rešenja ne konsultuje socijalne partnere i poseže uglavnom za ubrzanim postupkom, bez konsultacija i sa Socijalno-ekonomskim savetom.

 

Na nivou bipartitnog dijaloga postoji interesovanje za kolektivno pregovaranje i preduzimanje zajedničkih akcija usmerenih na samovoljno postupanje Vlade. Ono što opterećuje i usporava razvoj ovog sektora su najpre nedostatak praktičnih iskustava kod mladih ljudi koji su završili formalno obrazovanje, odnosno neadekvatnost postojećeg sistema školstva i nedostatak odgovarajućih škola u pojedinim regionima gde je turizam razvijen.

 

Kao i skoro svuda u svetu, postojanje sive ekonomije je takođe problem. Razlika između slovenačkog i srpskog modela je što, pored inspekcije rada, turistička inspekcija u Srbiji takođe ima za zadatak borbu protiv sive ekonomije. Razlika između srpskog i slovenačkog modela je vidljiva i u samim kolektivnim pregovorima jer se u Sloveniji mogu dogovoriti i niži nivoi prava nego što zakon propisuje. Tako je, na primer, Zakonom o radu predviđeno uvećanje zarade za 0,5% na osnovu minulog rada “osim ako se drugačije ne uredi kolektivnim ugovorom”, pa se onda može dogovoriti i 0,6% odnosno 0,4% za svaku godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod istog poslodavca.

 

Tokom sastanka se razgovaralo i o predstojećim aktivnostima u okviru Projekta i izražena je nada da će Projekat doneti socijalnim partnerima nove mogućnosti za produbljivanje dijaloga i iznalaženje rešenja sa kojima će se oba partnera saglasiti.

euUz finansijsku podršku EU

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *