PROMENA STEREOTIPA KROZ KOLEKTIVNE UGOVORE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

Promena stereotipa kroz kolektivne ugovore u zemljama Zapadnog Balkana – uloga socijalnih partnera u nastojanju da se omogući uspostavljanje ravnoteže između posla i porodičnog života i ostvari rodna ravnopravnost

balance opet

Promocija ravnoteže između posla i porodičnog života kao i zakonodavstva uovoj oblasti, postala je neophodna iz mnogo razloga. Preduzete mere obično dolaze iz razloga zabrinutosti za pitanje rodne ravnopravnosti. One takođe podupiru ekonomiju pošto olakšavaju učešće pojedinaca u plaćenom poslu, mogu imati pozitivan efekat na stopu rađanja i mogu, takođe, ojačati penzioni sistem. Zbog svih ovih razloga uspostavljanje ravnoteže između posla i porodičnog života postaje sve važnija tema.

Cilj projekta je, iznad svega, podizanje svesti i jačanje znanja socijalnih partnera i drugih ciljnih grupa (poslodavaca i zaposlenih u privatnom sektoru, učenica, zainteresovanje javnosti) o značaju mera za uspostavljanje ravnoteže između porodičnog i poslovnog života, kao i o složenosti rodne ravnopravnosti. Cilj projekta je, takođe, postepena promena svesti i rušenje stereotipa u zemljama Zapadnog Balkana, a kroz socijalni dijalog/kolektivne ugovore, i  doprinos ekonomskom uspehu na taj način.

Aktivnosti na projektu će ojačati znanje i iskustva svih ciljnih grupa i osigurati dodatnu vrednost ne samo na kratak rok već in a duže staze, doprinoseći razumevanju fleksibilnih oblika rada, primeni prilagodljive i konkurentne privrede, uz investicije u razvoj ljudskih resursa i neophodnost integracije ekonomije sa sferama obrazovanja, razvoja, istraživanja i zapošljavanja.

Glavni ciljevi projekta:

 • Prilagođavanje socijalnog dijaloga promenama u zapošljavanju i radno-relevantnim izazovima, poput uspostavljanja ravnoteže između posla i porodičnog života, rodne ravnopravnosti, aktivne inkluzije i dostojanstvenog rada;
 • Jačanje kapaciteta socijalnih partnera u zemljama koje učestvuju u projektu, sa ciljem doprinosa nacionalnom socijalnom dijalogu i socijalnom dijalogu na nivou Evrope.

Podciljevi projekta:

 • Podizanje svesti i jačanje znanja socijalnih partnera i njihovih članova, donosilaca politika i druge zainteresovane javnosti, o značaju mera, kako bi se lakše uspostavila ravnoteža između posla i porodičnog života i promovisala rodna ravnopravnost;
 • Podizanje svesti i sticanje znanja o ulozi socijalnih partnera i važnosti kolektivnog  pregovaranja zarad uspostavljanja ravnoteže između posla i porodičnog života, kao i promovisanje rodne ravnopravnosti;
 •  Predstavljanje programa rada evropskih socijalnih partnera (i EU zakona i standarda) iz oblasti politika uspostavljanja ravnoteže i rodne ravnopravnosti u zemljama koje učestvuju u projektu, i ocena flaksibilnosti njenog usklađivanja i primene;
 • Oblikovanje novog modela mera za usklađivanje posla i porodičnog života, uključujući nove izazove (aktivno očinstvo, rodnu ravnopravnost, stres na poslu), koji bi se koristili u sadašnjim/budućim sektorskim/na nivou preduzeća kolektivnim ugovorima.
 • Promena uvreženog načina razmišljanja i rušenje stereotipa, sa jedne strane kroz ohrabrivanje mladih devojaka da smelije razmišljaju o izboru ne-tradicionalnih zanimanja (sa fokusom na uobičajeno “muške poslove”), i sa druge strane, kroz podizanje svesti u preduzećima o važnosti neiskorišćenog potencijala žena i ohrabrivanjem preduzeća da stvaraju bolje radno okruzenje, uzimajući u obzir aspekt uspostavljanja ravnoteže privatnog i profesionalnog života.

Partneri:

Organizacije poslodavaca:

 • HUP – Hrvatska udruga poslodavaca
 • BCM – Biznis konfederacija Makedonije
 • UPCG – Unija poslodavaca Crne |Gore
 • UPS – Unija poslodavaca Srbie
 • Biznes Albania – Unija poslodavaca Albanije

Sindikati:

 • ZSSS – Savez samostalnih sindikata Slovenije
 • SSM – Savez sindikata Makedonije
 • UFTUM – Unija slobodnih sindikata Crne Gore
 • CATUS – Savez samostalnih sindikata Srbije
 • KSSH – Konfederacija sindikata Albanije

Udruženja:
– Evropski partner na nivou cele industrije – BUSINESSEUROPE
– NHS – Nezavisni Hrvatski sindikati

Uz podršku:
– UUPRS – Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske


Više o događajima:

Inicijalni sastanak

Sastanak u Tirani

Odrzana radionica u Beogradu u tripartitnom sastavu

Dan sa devojkama


E-flajeri:

E-flajer 1 – Uvod

E-flajer 2 – Femili frendli preduzece

E-flajer 3 – Preporuke i mere


Dokumenti i publikacije:

Direktiva Evropskog Saveta 10/18/EU (o roditeljskom odsustvu)

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2006/54/EZ (o načelu jednakosti u izboru zanimanja)

Direktiva Saveta 92/85/EEZ (o BZR merama usmerenim na trudne radnice i radnice koje su nedavno rodile ili doje)

 

Komparativna analiza o nacionalnom zakonodavstvu i politici usmerenoj na uspostavljanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života i rodnu ravnopravnost u zemljama regiona (dostupno samo na engleskom jeziku):

Comparative Analysis Report

 

 

 

 

 

Brošura kojom Unija poslodavaca Srbije ohrabruje devojke i devojčice da slede svoja interesovanja i talente u odlučivanju o svom obrazovanju i budućem zanimanju, bez obzira na postojeće stereotipe i uverenja da postoje muška i ženska zanimanja:

Da li biraš svoje zanimanje? Misli svojom glavom!

 

 

 

 

 

Publikacija “Ravnoteža između profesionalnog i privatnog života i rodna ravnopravost” obuhvata EU legislativu o ovoj oblasti, primere dobre prakse i preporuke donosiocima politika, socijalnim partnerima i preduzećima koji ovepreporuke i mere mogu
da koriste kao neobavezujući alat u cilju rešavanja ovog pitanja u radnoj sredini, uzimajući u obzir zakonski okvir, kulturološko okruženje, specifičnosti sektora i spremnost na promene.

 

 

 

 

 


eu

Uz finansijsku podršku Evropske unije

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *