Podsticajno okruženje za održiva preduzeća u Srbiji

Unija poslodavaca Srbije  je uz tehničku podršku Međunarodne organizacije rada sprovela sveobuhvatnu procenu na nacionalnom nivou, u obliku ankete u pogledu podsticajnog poslovnog okruženja. Anketa je obuhvatila 450 preduzeća kako bi se identifikovala ključna ograničenja za razvoj preduzeća u Srbiji.

Izveštaj strateški procenjuje trenutno stanjeposlovnog okruženja u Srbiji i predstavlja percepciju preduzeća o glavnim razvojnim preprekama, uključujući efekte pandemije virusa COVID-19 na poslovni sektor. U obzir su uzeti novi poslovni izazovi, potrebe i prioriteti uzrokovani pandemijom.

Ovaj izveštaj se sastoji od šest ključnih pitanja koja utiču na preduzeća, a to su:

  • dobro upravljanje
  • socijalni dijalog
  • podsticajni pravni i regulatorni okvir
  • lojalna konkurencija
  • pristup finansijama
  • obrazovanje, obuka i celoživotno učenje

Оdrživa preduzeća su glavni izvor rasta, stvaranja bogatstva i zapošljavanja, kao i promoteri inovacija i dostojanstvenog rada. Na razvoj energičnih, produktivnih i konkurentnih preduzeća u velikoj meri utiče okruženje u kojem posluju. Od ključnog je značaja da se obezbedi adekvatno podstcajno okruženje, pošto preduzeća mogu uspešno da posluju samo u sredini koje je pogodna i koja podstiče njihov razvoj i rast.

Publikaciju Podsticajno okruženje za održiva preduzeća možete pogledati ovde

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *