Fakultet za diplomatiju i bezbednost

Uniji poslodavaca Srbije se pridružio još jedan član sa kojim ćemo raditi na inicijativama neophodnim za reforme obrazovnog sistema kako bi se obrazovali kadrovi koji su bitni za neometano funkcionisanje i napredovanje privrede.

Continue reading