Potpisan Memorandum o saradnji Unije poslodavaca Srbije i Beogradske otvorene škole

Unija poslodavaca Srbije i Beogradska otvorena škola danas su potpisale Memorandum o saradnji i najavile intenzivniji rad na zajedničkim projektima.

“Današnjim sporazumom zapravo je formalizovana višegodišna saradnja naše dve organizacije. I do sada za nas je bilo veoma značajno da svoje ideje i akcije proverimo sa velikim brojem poslodavaca koji su članovi Unije, a u budućim projektima pozvaćemo Uniju poslodavaca da se priključi kao partner. To je u interesu članova Unije, ali i u interesu svih grupacija čije interese mi zastupamo”, izjavio je prilikom potpisivanja Memoranduma Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole.

“Živimo u vremenu kada nijedna institucija ne može da odškoluje čoveka i da on radi sa istim znanjem ceo radni vek. Nužno da je učimo svakog dana kako bismo ispratili svetska dostignuća, jer novi oblici rada zahtevaju nove oblike obrazovanja, i formalnog, i neformalnog”, rekao je Boško Savković, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije.

On je najavio da će Unija nastaviti da razvija saradnju sa relevantnim nevladinim organizacijama, koje su prepoznate na domaćem i međunarodnom nivou. Memorandumi o saradnji ozvaničeni su ranije sa Evropskim pokretom u Srbiji i Jugoslovenskim komitetom pravnika za ljudska prava YUCOM, danas i sa Beogradskom otvorenom školom. Cilj je da se na ovaj način formira jezgro kvalitetnih, snažnih organizacija koje bi sarađivale međusobno, ostvarivale sinergiju, ali i nastupale zajedno pred određenim državnim i međunarodnim organima i institucijama.

Beogradska otvorena škola je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva. Cilj joj je da osnažuje ljudske resurse, unapređuje javne politike i jača kapacitete civilnog, javnog i poslovnog sektora.

Unija poslodavaca Srbije je krovno i reprezentativno udruženja koje zastupa i štiti interese poslodavaca i pomaže im da unaprede svoje poslovanje.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *