Sa robotom na Ti

Unija poslodavaca Srbije je kroz rad svog Projektnog saveta posvećena projektima koji promovišu znanje, veštine, preduzetništvo i inovacije razvijajući nove pristupe u nastavi i učenju kroz blisku saradnju sa obrazovnim institucijama.

Continue reading

MECAFOR Products kompanija koja raste

Raduje nas saradnja i poverenje koje nam ukazuje kompanija Mecafor. Dijalog i zajedničko delovanje razvijaćemo u važnim oblastima kao što su istraživanje i razvoj, obrazovanje i transfer znanja kao i aktivnosti u daljem unapređenju privrednog ambijenta.

Continue reading