Sa robotom na Ti

Centar novih tehnologija iz Rume na čelu sa Vladimirom Laloševićem, predsednikom Unije poslodavaca Vojvodine  i članom Predsedništva Unije poslodavaca Srbije je jedna od prvih kompanija u Srbiji koja je glavni koordinator Erasmus plus projekta “Sa robotom na Ti” u oblasti obrazovanja.

Partneri na projektu “ Sa robotom na Ti” su  Tehnička škola “Milenko Brzak Uča”, potom Agrupamento de Escolas de Barcelos iz Portugala i Školski centar Srečko Kosovel Sežana, Slovenija, kao i dva pridružena partnera (dve IT kompanije iz zemalja partnera) .

Ovaj projekat počeo je sa realizacijom i trajaće dve godine, odnosno do oktobra 2022. Glavni ciljevi projekta su saradnja između obrazovnih institucija i biznisa, novi inovativni nastavni programi,obrazovne metode, razvoj kurseva i obuke.

“U ovom momentu je veoma važna ozbiljnija povezanost nauke i privrede, uključivanje akademske zajednice u potrebe tržišta rada i privrednih delatnosti, kao i neophodnost uspostavljanja inovativnog pristupa poslovanju i upotrebe informaciono – komunikacionih tehnologija u poslovanju”-izjavio je Vladimir Lalošević.

U sklopu projekta “Sa robotom na Ti” zajedno sa učenicima postaviće se  tri različite obuke veoma važne za budućnost mladih i inovativnost škola jer se  na taj način prate  potrebe tržišta i modernizuje nastava u školama,  a sve u skladu sa strategijom Srednjeg stručnog obrazovanja. . Krajnji cilj je da IT kompanije dobiju mlade, edukovane IT radnike.

Ovo su projekti u kojima poslodavci mogu ostvariti blisku saradnju sa obrazovnim institucijama i  u najvećoj meri uticati na usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama privrede.  

Unija poslodavaca Srbije kroz aktivnosti svog Projektnog saveta zalaže se za što veće učešće privrednika na sličnim projektima kako bi kompanije postale što više  uključene u proces obrazovanja i profesionalnih treninga, što ima pozitivne efekte na obe strane i vodi ka dugotrajnom partnerstvu.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *