Moraju da prorade lokalni socijalno ekonomski saveti

Socijalno ekonomski savet Republike Srbije je na 103. redovnoj sednici dao pozitivno mišljenje na nacrt Zakona o zaštiti potrošaca, kao i na predlog odluke da se odredbe posebnog kolektivnog ugovora za delatnost putne privrede primenjuju i na poslodavce koji nisu članovi udruženja poslodavaca.

Predsedavajući Socijalno ekonoskim savetom Republike Srbije, predsednik Unije poslodavaca Srbije, Miloš Nenezić je naveo da je glavna tema današnje sednice bilo funkcinisanje lokalnih socijalno-ekonomskih saveta kojih, kako je rekao ima 23 formirana, uz dva koja funkcionišu iako nisu u punom sastavu.

„Zaključak je da lokalni saveti u najvećem broju slučajeva ne funkcionišu kako treba. To je veliki problem i za lokalne zajednice i za državu, jer zaključke republičkog SES-a treba da implementiramo u manje sredine i na lokalne savete“, rekao je Nenezić. Ocenio je da lokalni saveti uglavnom ne rade zato što lokalna samouprava ne insistira na njihovom formiranju i delovanju.

Najavio je da će u narednom periodu biti sprovedena akcija buđenja lokalnih SES-ova pa će za dve nedelje biti održana
sednica sekretara lokalnih socijalno-ekonomskih saveta. Ukazao je da je suština lokalnog SES-a da u koordinaciji lokalne samouprave, poslodavci i sindikati imaju dogovor o tome kako da privreda bolje funkcioniše, da preduzeća bolje zarađuju, radnici primaju veće i redovnije zarade, a loklalni budžeti ubiraju veće prihode.

Prema Nenezićevim rečima ima pomaka u uključivanju socijalnih partnera u pripremu nacrta zakona i predloga podzakonskih akata, pri čemu je kao dobre primere naveo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socujalna pitanja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja..

Članica Saveta i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević je istakla da postoji stalna komunikacija partnera u SES-u i da oni i kada ne održavaju sednice, redovno telefonski komuniciraju o pitanjima koja su u tom trenutku važna.

„Na sednicama stalno raspravljamo o uključivanju socijalnih partnera u pripremu nacrta zakona. Nase ministarstvo to uvek praktikuje a sada pripremamo, odnosno u fazi smo formiranja radnih grupa za dva zakona i to Zakon o radnim praksama i Zakon o štrajku“, istakla je ona.

Član Saveta i predsednik UGS Nezavisnost Zoran Stojiljković je istakao da je danas uz datu saglasnost na Zakon o zaštiti potrošaca data i sugestija da se u Nacionalni savet koji prati realizaciju ovih prava uključe i reprezentativni sindikati i poslodavci. Kada je reč o mehanizmima za veći uticaj na donošenje zakona naveo je da svake godine u izveštaju Evropske komsije stoji da je socijalni dijalog loš, što, kako je rekao, ukazuje da nešto mora da se menja.

Predstavnik Saveza samostalnih sindikata Srbije u SES-u Zoran Savić je istakao dva pitanja dobijena od lokalnih saveta. Prvo je da li zaposleni u javnom sektoru koji imaju minimalnu zaradu imaju pravo na topli obrok i regres a drugi je zahtev za izmenu uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *