Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom je početkom 2021. godine pokrenuo Platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja predstavlja neformalnu mrežu poslodavaca, a kako bi se istim pružila strateška podrška u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Unija poslodavaca Srbije  godinama unazad podržava aktivnosti Foruma mladih sa invaliditetom i pomaže u ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom nije jednostavan ni lak proces jer pretpostavlja određene preduslove koje poslodavac treba da obezbedi i koji često deluju demotivišuće. Takođe, nije lako pronaći osobu sa inavaliditetom koja može svojim znanjima, iskustvom i veštinama da odgovori zahtevima radnog mesta.

Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom služi kao mesto okupljanja poslodavaca koji su zainteresovani za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Pored toga, članovi Platforme koriste usluge koje pruža Forum mladih sa invaliditetom, a koje se odnose na pretragu Web Portala, tj. baze kandidata za zapošljavanje, podršku u razumnom prilagođavanju radnog mesta, obukama za zaposlene i konsultativne usluge.

Kako da postanete deo ove platforme možete videti ovde

Zajedno afirmišemo jednake mogućnosti za sve, podstičemo zdravo radno okruženje i kreiramo atmosferu poverenja u kojoj svi mogu da napreduju.

Program rada Platforme za zapošljavanje osoba sa invaliditetom podrazumeva:

  • HR PODRŠKU –kontinuiran i neograničavajući pristup bazi kandidata na Portalu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i održavamo komunikaciju sa poslodavcima i kandidatima (pomoć prilikom izbora odgovarajućeg kandidata, organizovanje intervjua i podrške prilikom zapošljavanja).
  • KOMUNIKACIJU –konsultativne i savetodavne usluge članicama Platforme, u skladu sa odabranim paketom usluga. Sve naše usluge su prilagođene potrebama i interesima članica Platforme i veštinama i potrebama osoba sa invaliditetom.
  • SASTANKE –susrete sa članicama Platforme (uživo ili online), na kojima razmenjujemo iskustva, razgovaramo na određene teme, predlažemo dalje aktivnosti i stojimo na raspolaganju za rešavanje svih izazova i pitanja sa kojima se članice susreću. Time jačamo posredničku ulogu između kompanija, osoba sa invaliditetom, tržišta rada i kreatora javnih politika.
  • DOGAĐAJE –konferencije za kompanije, medije, kreatore javnih politika i agencije za zapošljavanje na kojoj prikazujemo primere dobre prakse, razgovaramo o iskustvima, izazovima i daljim aktivnostima rada, sa akcentom na izgradnju i osnaživanje kapaciteta domaćih kompanija za proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom kroz primenu inkluzivnih procedura.
  • NEWSLETTER –relevantne infromacije o promenama u pravnim, ekonomskim, socijalnim i tehnološkim okvirima poslovanja, sa akcentom na zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
  • KOMUNIKACIJA SA MEDIJIMA – predstavljamo rad Platforme za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i primere dobre prakse.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *