XXIII sednica Skupštine Unije poslodavaca Srbije

U Uniji poslodavaca Srbije je danas održana 23. sednica Skupštne u čijem radu je učestvovalo više od 60 poslodavaca – članova Skupštine. Na sednici su sumirani godišnji rezultati rada Unije, i utvrđeni novi pravci razvoja naše organizacije.

“U narednom periodu akcenat delovanja Unije će biti na ukidanju birokratskih procedura i nameta koji su neujednačeni i neočekivani, koji se samovoljno kreiraju i koji ne mogu biti obuhvaćeni projekcijom troškova preduzeća. Sledi nastavak zalaganja za reformu obrazovnog sistema u Republici Srbiji, uz insistiranje da se kadrovi moraju kreirati naspram potreba privrede a ne naspram profesorskog kadra. U narednom periodu Unija će značajnu pažnju posvetiti bankama i bankarskom sistemu, sa posebnim fokusom na konverziju i zalaganje da se pravnim licima omogući direktno korišćenje deviznih sredstava sa računa“, rekao je Miloš Nenezić, predsednik Unije.

U ovoj godini Uniji se pridružilo 28 novih članova, a u odnosu na 2022. godinu, prihodi od članarine povećani su 5%. Prihod od članarina u odnosu na 2017. godinu je tri puta veći u 2023.godine, a stopa naplate članarine u prethodnih pet godina je povećana za 13%. Realizovana su dva istraživanja u članstvu Unije, potpisana dva memoranduma o saradnji, održano 56 sastanaka i 57 otvorenih konsultacija.

Među najvažnijim rezultatima koje je Unija postigla nalazi se povećanje neoporezivog dela zarade sa 21.712 na 25.000 dinara, dok je samo u proteklih pet godina opterećenje zarada smanjeno za oko 5%.

Značajni rezultati postignuti su na međunarodnom planu, a najveći deo angažovanja posvećen je najvažnijim partnerima, među kojima su:

Sektor za pravne poslovne i socijalni dijalog je i u ovoj godini nastavio proces pokretanja formalnih inicijativa institucijama i drugim organizacijama u cilju unapređenja poslovnog okruženja. Aktivno se radilo na tripartitnom dijalogu u oblasti saradnje sa Međunarodnom organizacijom rada i drugim internacionalnim organizacijama, kao i na tripartitnom socijalnom dijalogu na lokalnom nivou.

Rad Unije upotpunjen je medijskim nastupima i zastupanjem interesa privrede. U protekloj godini Unija je bila zastupljena u 742 medijske objave, uz 105 gostovanja na TV stanicama. Kao zastupnici privrede pojavljivali su se predstavnici Unije, ali i članstvo, odnosno predstavnici različitih sektora Unije.

Skupština je usvojila Izveštaj o radu kao i Plan rada za 2024.godinu.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *