111. Konferencija Međunarodne organizacije rada

Konferencija okuplja radnike, poslodavce i vladine delegate iz 187 država članica MOR-a, i održava se u Ženevi od 5. do 16. juna. Na Konferenciji, u sastavu delegacije Republike Srbije, u svojstvu zastupnika reprezentativne organizacije poslodavaca na nacionalnom nivou učestvuju predstavnici Unije poslodavaca Srbije.

Delegati će se baviti širokim spektrom pitanja koja imaju dugoročni uticaj na svet rada i poslovanje. Na dnevnom redu su diskusije o : utvrđivanju standarda za kvalitetno pripravništvo, dugoročnom cilju socijalne zaštite, o postizanju pravedne tranzicije ka ekološki održivim ekonomijama i društvima za sve, uključujući razmatranje industrijske politike i tehnologije. Takođe, delegati će raspravljati i o predlogu za novu konvenciju i preporuku, nakon uključivanja bezbednosti i zdravlja na radu u okvir osnovnih principa i prava na radu MOR-a. Biće razmatrano i pitanje postizanja ravnopravnosti žena i muškaraca na radu, za koju raspravu je pripremljeno istraživanje MOR Komiteta za primenu standarda.

U okviru Konferencije, 14. i 15. Juna, održaće se i Svetski samit rada sa temom „Socijalna pravda za sve“. Samit će uključivati obraćanja i panel diskusije koje će okupiti šefove država i vlada, generalnog direktora MOR-a i visoke predstavnike Ujedinjenih nacija, drugih međunarodnih organizacija i organizacija poslodavaca i radnika.

Međunarodna organizacija rada, osnovana je 1919. godine Versajskim ugovorom o miru, sa statusom samostalne organizacije vezane za tadašnje Društvo naroda. Nakon osnivanja Ujedinjenih nacija, MOR je transformisana u specijalizovanu agenciju UN za oblast rada, radnih odnosa, socijalne politike. Ciljevi MOR-a su: socijalna pravda, očuvanje mira i uticaj na konkurenciju.

Organizovana je na tripartitnom principu: u radu MOR-a učestvuju predstavnici vlada, radnika I poslodavaca. Načelo tripartitnosti je primenjeno u celokupnom načinu rada ove organizacije, pa je tako i na godišnjim konferencijama – delegacije svih zemalja su sastavljene od predstavnika vlada, radnika i poslodavaca.

Republika Srbija je član MOR-a od osnivanja. Od ukupno 189 usvojenih konvencija ove organizacije, kojima su utvrđeni osnovni radno-pravni standardi, Republika Srbija je ratifikovala 77.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *